Tema om Børn
Tema om Børn
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Væk fra hjemmet og i dagpleje eller institution

Det er en stor omvæltning for de mindste børn at begynde i dagpleje eller institution. Omtanke, samarbejde og planlægning hjælper jer alle.

Det er meget forskelligt, hvor længe forældre synes, at de mindste børn skal være passet hjemme. Om det er far eller mor, der har lyst til orlov, hvad der kan lade sig gøre, hvordan barnet er og føler sig tilpas, og hvordan økonomien eventuelt sætter dagsordenen, det er alt sammen elementer i puslespillet. Men I har taget beslutningen, stedet er valgt eller peget ud - og nu er det snart tid til start.

Hvor lang tid tager en god begyndelse?

I kan godt regne med, at en start på vuggestue eller dagpleje varer cirka en uge. Og I kan også tage med i beregningerne, at barnet ofte får forskellige sygdomme i den første tid. Dagplejen eller institutionen vil i mange tilfælde have en helt fast rutine, om hvad de anbefaler jer at gøre, så jeres barn kommer godt i gang. Det bygger ofte på, at I de første dage er der hele tiden sammen med jeres barn. Når det så har vænnet sig til stedet og har knyttet sig lidt til en voksen, så kan I forsvinde i kort tid, som I nu aftaler det. Det er barnets reaktioner, der skal være styrende for, hvad I beslutter jer til.

Sådan kan I hjælpe med en god kontakt

  • I kan aftale med den voksne, der skal være kontaktperson, hvornår I kommer og sørge for, at vedkommende er der til at tage imod
  • Afskeden er et væsentligt element, som I eksperimenterer med på forskellig vis
  • Barnets reaktioner og måde at håndtere hele situationen på er styrende for, hvad I gør
  • Vær bevidst om egne følelser og reaktioner. Er det svært så er det andre voksne, der skal være sparringspartner, ikke dit barn 
  • Håndvask kan forebygge infektioner og måske gøre, at barnet ikke bliver så ofte syg, så det må begynde forfra.

Hvad kan I forberede?

Det er godt, hvis jeres barn har en krammebamse, en sutteklud eller en anden ting, som barnet er rigtig glad for. Den kan være med til at gøre barnet trygt, og vil minde barnet om "hjemme og det, jeg savner".

 

Bruger jeres barn sut eller sutteflaske, så lad det fortsætte lidt endnu med det, indtil det føler sig tilpas det nye sted. I nogle institutioner bruger man billeder af mennesker, som barnet holder af (søskende, forældre og bedsteforældre), så barnet kan fortælle personalet om de kære og også forestille sig, at de stadig er et sted derude i verden. Det hjælper barnet.

Kontakt og tilknytning er kodeordet.

Jeres barn skal knytte sig til en af de voksne i første omgang. Det kan være den som er kontakten og broen til institutionen for barnet i det daglige. Det er godt, hvis den voksne, som har den primære kontakt er i institutionen hver dag, indtil barnet har knyttet sig til flere af de voksne og også kender en del af børnene.

 

Mens barnet knytter sig til den anden voksne i de første dage, så kan den forælder, som er med barnet, trække sig lidt tilbage. Man kan måske læse lidt i en bog eller en avis, sætte sig ind i et andet rum, hvis det er OK for barnet. Det giver plads til, at barnet kan koncentrere sig om den nye kontakt.

 

   Nye kontakter kan skabes på mange måder, her en billedbog 

Snak om dyr kan bryde isen..

Når du skal gå.

I den første tid vil jeres barn ofte protestere, når I går fra det. Det er naturligt og tegn på, at jeres barn har en helt almindelig og stærk tilknytning til jer. Det skal først have etableret en god kontakt til en af de voksne, det er sammen med, før I kan begynde at gå. Og når I går, så kan du bare at gå ind i et andet rum "Jeg skal lige på toilettet, hej så længe"... "Jeg skal lige ind og snakke med...., jeg kommer lige om lidt". Og efter et par dage, så kan du gå en times tid eller to. "Jeg skal lige hen og ..... Så bliver du her så længe."

 

Giv barnet et kys, vink - og gå så. Hvis barnet bliver helt ude af sig selv, så er det for tidligt, at du går. Græder det bare lidt og holder op efter et par minutter, så er I på rette vej.  Det er ikke klogt at blive for at se, hvad barnet gør. Du kan eventuelt aftale med personalet, at de ringer til dig, hvis barnet bliver meget ked af det. Er det svært, så få personalet til at råde og vejlede.

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

Nogle gange må man begynde næsten forfra.

Så bliver barnet sygt med mellemørebetændelse, lige som det havde vænnet sig til at være i dagplejen eller vuggestuen. Og hvad gør man så? Dit barn skal igen være trygt og tilpas i sine nye omgivelser. Og hvis ikke dit barn er helt vænnet til at være væk fra hjemmet, så må en af de trygge personer hjemmefra tage nogle dage, hvor barnet vænnes til at være i institutionen eller dagplejen igen. Og først når relationerne er stærke nok, kan dit barn være alene hele dagen.

 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk