Redaktion

Fandt du en fejl, eller var der noget, der ikke fungerede optimalt på websitet?
Kontakt os på info@sundhedsplejersken.dk

Sundhedsplejersken.dk
Center for Forældreskab
Westend 4
1661 København V

Sundhedsplejersken.dk er tilmeldt Pressenævnet og dermed omfattet af medieansvarsloven.

Ansvarshavende redaktør:

Else Guldager
Sundhedsplejerske ph.d.

Fagredaktører:

Camilla Brandi Anshøj
Cand.pæd.

John Andersen
Cand.psych.

Maja Marker Sørensen
Cand.pæd.

Udvikling:

Foto: Søren Svendsen

Grafisk design: Gramstrup Design og Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

It-udvikling: Fagkommunikation v./ Bjørn Axelsen

Rettigheder:

Alt vores materiale er beskyttet af lov om ophavsret og tilhører sundhedsplejersken.dk. Materialet må anvendes til eget brug ved kildeangivelse af sundhedsplejersken.dk.

_

Om sundhedsplejersken.dk

Sundhedsplejersken.dk er en del af  Center for Forældreskab (tidligere God Barndom), der er en selvejende institution.

Center for Forældreskab har til formål at støtte kommende og nye forældre i at skabe et godt liv for deres barn og sig selv som familie. Vi vil gerne fremme glæden ved at have børn, og med sundhedsplejersken.dk levere inspiration, viden og gode idéer, der kan styrke dig i den måde, du gerne vil være forælder på.

Sundhedsplejersken.dk har eksisteret siden maj 2008 og er uafhængigt af interesseorganisationer og politiske og kommercielle interesser. Vi ønsker at tilbyde indhold af høj faglig kvalitet, som er let at gå til for dig som forælder eller kommende forælder.

Hvor kommer pengene fra?

Sundhedsplejersken.dk blev opbygget af frivillige kræfter og for egne midler. I 2018 blev sundhedsplejersken.dk en del af nonprofitorganisationen Center for Forældreskab, som nu står for drift og udvikling, og det vil sige at vi er finansieret af fondsmidler, donationer og midler fra udviklingsopgaver, som fagkonsulenterne i Center for Forældreskab løser for kommuner, regioner, styrelser og private organisationer.

Vi bakker op om de offentlige tilbud

Sundhedsplejersken.dk er udelukkende beregnet til inspiration og information og kan ikke erstatte personlig rådgivning og behandling. Vi ønsker at understøtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, og sundhedsplejersken.dk er altid opdateret med myndighedernes seneste anbefalinger.