Her kan du få overblik over og holde dig orienteret om, hvilke aktuelle anbefalinger myndighederne har til dig. Formålet med anbefalingerne er at styrke børns udviklingsmuligheder og fremme sundheden i meget bred forstand. Myndighedernes anbefalinger bygger på videnskabeligt arbejde både på nationalt og internationalt plan. Love på overnationalt niveau, eksempelvis EU lovgivning, kan også være involveret, som det eksempelvis er tilfældet med en del miljølovgivning.