Her kan du få overblik over og holde dig orienteret om, hvilke aktuelle anbefalinger myndighederne har til dig. Formål med anbefalinger er, at styrke børns udviklingsmuligheder og fremme sundheden i meget bred forstand. Myndighedernes anbefalinger bygger på videnskabeligt arbejde både på nationalt og internationalt plan. Love på overnationalt niveau eksempelvis EU lovgivning kan også være involveret, som eksempelvis det er tilfældet med miljølovgivning.

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.
sundhedsplejersken.dk · God Barndom · Westend 4, st. · 1661 København V · info@sundhedsplejersken.dk