Barselsperioden begynder, når barnet er født. Den varer indtil barnet og familien trives.

Barselsperioden varer, indtil barnets krop har omstillet sig til livet udenfor livmoderen, og det spiser og tager på, som det skal.


 


For moderen varer barselsperioden indtil kroppen stort set er blevet, som den var før. Barselsperioden omfatter også den første tid, hvor far, mor og barn bliver en familie.


Barselsperioden pr. 1.10.2013


Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne for barselsperioden. De nye anbefalinger indeholder blandt andet to nye tiltag:  • En udvidet jordemoderkonsultation i forbindelse med hælblodsprøven (PKU-prøven) og hørescreeningen på 3. dagen efter fødslen, med henblik på at vurdere tilstanden hos mor og barn samt støtte amningen.

  • Et tidligt besøg af sundhedsplejersken på 4.-5.dagen efter fødslen til alle familier, der er blevet udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen.

Anbefalingerne er blevet reviderede for at fremme en god start for forældrene og det nyfødte barn, og forebygge, at nyfødte bliver genindlagt på grund af manglende trivsel og gulsot.


Efterfødselsplan


Når barnet er født udarbejder jordemoderen en efterfødselsplan i samarbejde med forældrene. Heraf fremgår hovenår udskrivelsen finder sted, og hvordan efterforløbet er planlagt at blive.


Udskrivelse
Det er en forudsætning for udskrivelsen at forældrene er trygge ved udskrivelse, at barnet har været lagt til brystet og diet effektivt, og at forældrene er velforberedte på den første tid hjemme, så de kan tilfredsstille barnets behov for mad og omsorg. Forældre bør ikke udskrives om natten, med mindre de selv ønsker det.


 


Tilbud til nyfødte børn og deres forældre 


Hjemmefødsel


Udskrevet indenfor 24 timer


Udskrevet mellem 24 g 72 timer


Uskrevet efter mere end 72 timer


Åben rådgivning op til 7 dage efter fødslen


Jordemoder


Jordemoder eller sygeplejerske


Jordemoder eller sygeplejerske


Jordemoder eller sygeplejerske


1 døgn efter fødslen


Hjemmebesøg ved jordemoder


Førstegangsfødende hjemmebesøg ved jordemoder


Førstegangsfødende opringning ved jordemoder eller sygeplejerske


Besøg tilbydes efter familiens behov og faglig vurdering


 


 


2-3 dages konsultation (49 til 72 timer efter fødslen)


 


Ved jordemoder


Ved behov kan tilbydes ophold på fødestedet med henblik på observation og rådgivning


Ved jordemoder


Ved behov kan tilbydes ophold på fødestedet med henblik på observation og rådgivning


Ved jordemoder


Ved jordemoder


4-5 dages barselsbesøg


Hjemmebesøg ved sundhedsplejerske


Ved behov kan undersøgelsen foregå på fødestedet eller barselsafdelingen


Hjemmebesøg ved sundhedsplejerske


Ved behov kan undersøgelsen foregå på fødestedet eller barselsafdelingen


Hjemmebesøg ved sundhedsplejerske


Ved behov kan undersøgelsen foregå på fødestedet eller barselsafdelingen


Etableringsbesøget aflægges senest 7 dage efter fødslenRelevante links:


Om: Det nyfødte barn i den første tid.


Om: Amningen.


Om: Søvn


Om: Gråd


Kilde: Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for svangreomsorgen – Kapitel 15 – 2013


Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.
sundhedsplejersken.dk · God Barndom · Westend 4, st. · 1661 København V · info@sundhedsplejersken.dk