Barselsperioden begynder, når barnet er født. Den varer indtil barnet og familien trives.

Barselsperioden varer, indtil barnets krop har omstillet sig til livet udenfor livmoderen, og det spiser og tager på, som det skal.

For moderen varer barselsperioden indtil kroppen stort set er blevet, som den var før. Barselsperioden omfatter også den første tid, hvor far, mor og barn bliver en familie.

Barselsperioden

Sundhedsstyrelsen anbefalingerne for barselsperioden indeholder blandt andet:

  • En samtale med jordemoder på 3. dagen efter fødslen, hvor forældre og jordemoder kan drøfte fødselsforløbet, og hvordan det er gået efter fødslen. Jordemoderen vurderer også  morens fysiske og mentale tilstand, hvordan det går med spædbarnets trivsel, og hun giver forældrene støtte til amningen. Samtalen foregår ofte i forbindelse med hælblodsprøven (PKU-prøven) og hørescreeningen, Der er muligheder for en uddybende samtale med jordemoderen – enten den jordemoder, der hjalp til under fødslen, eller en anden jordemoder – hvis fødselsforløbet var kompliceret.
  • Et tidligt besøg af sundhedsplejersken på 4.-5.dagen efter fødslen til alle familier, der enten har født hjemme, eller er blevet udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen.

Anbefalingerne har til formål at fremme en god start for forældrene og det nyfødte barn, og forebygge, at nyfødte bliver genindlagt på grund af manglende trivsel og gulsot.

Efter fødslen – Hvilke tilbud?

Udskrivelse

Det er en forudsætning for udskrivelsen, at forældrene er trygge ved udskrivelse, at barnet har været lagt til brystet og har suttet effektivt, og at forældrene er velforberedte på den første tid hjemme, så de kan tilfredsstille barnets behov for mad og omsorg. Forældre bør ikke udskrives om natten, med mindre de selv ønsker det.

 

Tilbud til nyfødte børn og deres forældre

 

 

Om: Det nyfødte barn i den første tid. 

Om: Amningen.

Om: Søvn

Om: Gråd

Kilde:

Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for svangreomsorgen 2022.