Barselsperioden begynder, når barnet er født. Den varer indtil barnet og familien trives.

Barselsperioden varer, indtil barnets krop har omstillet sig til livet udenfor livmoderen, og det spiser og tager på, som det skal.

For moderen varer barselsperioden indtil kroppen stort set er blevet, som den var før. Barselsperioden omfatter også den første tid, hvor far, mor og barn bliver en familie.

Barselsperioden

Sundhedsstyrelsen anbefalingerne for barselsperioden indeholder blandt andet:

  • En udvidet jordemoderkonsultation i forbindelse med hælblodsprøven (PKU-prøven) og hørescreeningen på 3. dagen efter fødslen, med henblik på at vurdere tilstanden hos mor og barn samt støtte amningen.
  • Et tidligt besøg af sundhedsplejersken på 4.-5.dagen efter fødslen til alle familier, der er blevet udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen.

Anbefalingerne har til formål at fremme en god start for forældrene og det nyfødte barn, og forebygge, at nyfødte bliver genindlagt på grund af manglende trivsel og gulsot.

Efterfødselsplan

Når barnet er født udarbejder jordemoderen en efterfødselsplan i samarbejde med forældrene. Heraf fremgår det hvornår udskrivelsen finder sted, og hvordan efterforløbet er planlagt at blive.

Udskrivelse
Det er en forudsætning for udskrivelsen, at forældrene er trygge ved udskrivelse, at barnet har været lagt til brystet og har diet effektivt, og at forældrene er velforberedte på den første tid hjemme, så de kan tilfredsstille barnets behov for mad og omsorg. Forældre bør ikke udskrives om natten, med mindre de selv ønsker det.

Tilbud til nyfødte børn og deres forældre

 

Hjemmefødsel

Udskrevet indenfor 24 timer

Udskrevet mellem 24 g 72 timer

Uskrevet efter mere end 72 timer

Åben rådgivning op til 7 dage efter fødslen

Jordemoder

Jordemoder eller sygeplejerske

Jordemoder eller sygeplejerske

Jordemoder eller sygeplejerske

1 døgn efter fødslen

Hjemmebesøg ved jordemoder

Førstegangsfødende hjemmebesøg ved jordemoder

Førstegangsfødende opringning ved jordemoder eller sygeplejerske

Besøg tilbydes efter familiens behov og faglig vurdering

 

 

2-3 dages konsultation (49 til 72 timer efter fødslen)

 

Ved jordemoder

Ved behov kan tilbydes ophold på fødestedet med henblik på observation og rådgivning

Ved jordemoder

Ved behov kan tilbydes ophold på fødestedet med henblik på observation og rådgivning

Ved jordemoder

Ved jordemoder

4-5 dages barselsbesøg

Hjemmebesøg ved sundhedsplejerske

Ved behov kan undersøgelsen foregå på fødestedet eller barselsafdelingen

Hjemmebesøg ved sundhedsplejerske

Ved behov kan undersøgelsen foregå på fødestedet eller barselsafdelingen

Hjemmebesøg ved sundhedsplejerske

Ved behov kan undersøgelsen foregå på fødestedet eller barselsafdelingen

Etableringsbesøget aflægges senest 7 dage efter fødslen

 Relevante links: 

Om: Det nyfødte barn i den første tid. 

Om: Amningen.

Om: Søvn

Om: Gråd

Kilde:

Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for svangreomsorgen 2017.