Spørg os

Her kan du stille dit spørgsmål til en af eksperterne. Hvis du gerne vil spørge en bestemt fagperson, kan du skrive personens navn i starten af din besked. Du kan også bare skrive fx “Hej Ahmet”. Hvis du ikke skriver et navn, vil sundhedsplejersken.dk’s redaktion finde den fagperson, der bedst kan svare på dit spørgsmål.

Vi får mange henvendelser, og derfor vil der være perioder, hvor det ikke er muligt at svare på alle spørgsmål. Du får en mail fra os, når dit spørgsmål er besvaret og kan ses på hjemmesiden.

Ekspertpanel

Lone Schmidt
Læge, forsker og professor MSO

Ved især noget om: Graviditetstab, forebyggelse af nedsat frugtbarhed og ufrivillig barnløshed.

Lone er læge og forsker og har i mange år især forsket i mentale og sociale konsekvenser af ufrivillig barnløshed og graviditetstab. Et andet felt er unges forestillinger om at få børn og om forebyggelse af nedsat frugtbarhed. Lone er tilknyttet Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Klaus Wilmann
Pædagog og tidligere formand for Børnerådet

Ved især noget om: Pædagogik, dagtilbud, anbringelse, familiepleje og aflastningstilbud.

Klaus har en baggrund som pædagog og daginstitutionsleder. Klaus har gennem årene kæmpet for børns rettigheder på forskellige måder, bl.a. som formand for Børnerådet. I 2006-2016 var Klaus chef for Center for Familiepleje.

Rie Rømer
Jordemoder

Ved især noget om: Graviditet, fødsel, spædbørn og familiedannelse.

Rie har været jordemoder i mere end 40 år; først på Gentofte Amtssygehus og siden på Bornholm som ledende jordemoder. Rie har hjulpet med at bringe tusindvis af børn til verden og været med på sidelinjen, når mange nye familier er blevet til.

Maja Nyström-Hansen
Psykolog, ph.d. i psykologi

Ved især noget om: Familiedannelse, forælder-barn samspil, børns udvikling, børneopdragelse og sårbarhed i forældreskabet.

Maja er uddannet psykolog og forsker og hun har i flere år forsket i samspillet mellem forældre og barn. Et andet emne for forskning har været betydningen af psykiske problemer, traumatiske oplevelser, stress i barndommen og i voksenlivet i forbindelse med forældreskab. Maja er tilknyttet som underviser ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og driver sin egen psykologpraksis.

Ahmet Demir
Cand.pæd., psykoterapeut og familiebehandler

Ved især noget om: Familiekriser, opdragelse, kulturmøder, integration og mønsterbrud.

Ahmet har en baggrund som pædagog og pædagogisk leder, hvor han arbejdede med udsatte børn og unge af dansk og anden etnisk herkomst. Ahmet blev i 1998 cand.pæd. og siden psykoterapeut, og han arbejder nu som selvstændig socialkonsulent, underviser og foredragsholder.

Susanne Ravn
Advokat og konfliktmægler

Ved især noget om: Børns retsstilling, ægteskab, skilsmisse, samvær og konfliktløsning.

Susanne er uddannet jurist og har mange års erfaring med familie-, arve- og straffesager. Hun er også uddannet i konfliktmægling og mediation. Susanne har desuden arbejdet i blandt andet Sydamerika og Vietnam og som sekretær for adoptionsnævnet.

Jesper Bay-Hansen
Læge, klinisk sexolog og parterapeut

Ved især noget om: Parforhold, krop og seksualitet.

Jesper fungerede som praktiserende læge indtil 2010. Herefter steg interessen for seksualitet og samliv, og han uddannede sig i klinisk sexologi. Jesper har siden åbnet en privat samtaleklinik, og han skriver desuden bøger og holder foredrag om emnerne lykke, lyst og livsglæde.

Else Guldager
Sundhedsplejerske, ph.d. i sundhedsvidenskab

Ved især noget om: Mad, søvn, opdragelse, familieliv.

Else startede som sundhedsplejerske på Vesterbro i København og blev siden ph.d. Hun har bl.a. været leder af sundhedsordningen i Lyngby-Taarbæk og konsulent for Sundhedsstyrelsen. Nu er Else konsulent i Center for Forældreskab, hvor hun arbejder med familieliv og børns sundhed og udvikling.