Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om svangreomsorg lægger rammerne for tilbud om konsultationer og undersøgelser alle gravide kvinder får.

Sundhedsstyrelsens anbefaler

Skemaet giver et overblik over de anbefalede tilbud.

For kvinder der er Rhesus negative tages blodprøve hos lægen ved undersøgelsen i uge 25.

Er der behov for behandling (det er en indsprøjtning), gives den hos jordemoderen i uge 29.

Se mere i artiklen om Anti-D.

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

Kilde:

Anbefalinger for svangreomsorgen. Sundhedsstyrelsen 2017.

Information til dig, der er gravid og har rehsus-negativ blodtype. Sundhedsstyrelsen 2015