På sundhed.dk kan du se dit barns vaccinationer

Du kan se dine børns vaccinationer, når forældremyndigheden er registreret i CPR-registret efter 27. maj 2004, eller når forældremyndigheden er afgjort i Statsforvaltningen og er blevet registreret i CPR-registret.

Når du som borger logger ind på sundhed.dk, og ifølge stamdata fra CPR- registeret har forældremyndighed over et eller flere børn i alderen 0-15, vises en knap med teksten “Skift person”. Klik på denne knap for at vælge hvilket af dine børn du ønsker at se vaccinationskort for.Du kan let komme tilbage til dit eget vaccinationskort ved at klikke på knappen “Skift person” og vælge dit eget vaccinationskort.Forældres adgang til deres børns data ophører, når børnene fylder 15 år.


Fra det fyldte 15. år kan børn selv få adgang til Det Danske Vaccinationsregister via www.FMK-online.dk eller www.sundhed.dk med Nem ID.

KIlde:


www.sundhed.dk

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.
sundhedsplejersken.dk · God Barndom · Westend 4, st. · 1661 København V · info@sundhedsplejersken.dk