Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens anbefalinger er rammerne for de helbredsundersøgelser og vaccinationer, der tilbydes børn og unge gennem hele barndommen.

Den praktiserende læge

Det er hos den praktiserende læge at alle undersøgelser og vaccinationer foregår. Det er en god ide at overveje hvilke spørgsmål, I kunne tænke jer at drøfte med lægen inden undersøgelsen.

Det er væsentligt, at bestille tid og det er også en god ide at sørge for at tidspunkterne bliver nogenlunde, som de er opført i skemaet. Hvis I af en eller anden grund kommer i utakt med tidspunkterne, må I drøfte med lægen, hvordan I bedst indhenter det forsømte.

Vaccinationsprogram

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en billedbog til børn (fx vaccination 4 år) om at blive vaccineret. Det er god forberedelse.

 

Download bogen i pdf.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forældre “En syg historie”  HER 

Pr. 1. april 2018 er det gratis for voksne at blive vaccineret med MFR.

Kilder:

Børnevaccinationsprogrammet i Danmark – Sundhedsstyrelsen 2016
sst.dk 2018

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.
sundhedsplejersken.dk · God Barndom · Westend 4, st. · 1661 København V · info@sundhedsplejersken.dk