Hun vil alligevel hjem til mor – samvær og skilsmisse