Tema om Udfordring
Tema om Udfordring
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Et udsat barn bor bedst hos moster

Hvis et barn i din familie eller vennekreds ikke længere kan bo hjemme, vil du som slægtning, god ven, bekendt af familien eller en god nabo ofte være det bedste alternativ.

Når små udsatte børn bliver fjernet fra hjemmet, får de bedst vilkår, hvis de bliver anbragt hos slægtninge eller hos ansvarlige voksne i familiens netværk. Det viser både danske og udenlandske undersøgelser.

Det skyldes, at børn der bliver anbragt i familiens netværk lettere knytter de tætte bånd til plejemor, som hjælper dem i deres udvikling. De får mere stabilitet i deres opvækst. De får færre brud end andre anbragte børn, og børnene oplever sig mindre anderledes end deres kammerater. Og de oplever det mere meningsfuldt at bo hos moster, fordi mor er syg, end at bo på en institution.

Så hvis du har et barn i din familie, vennekreds eller nære omgivelser, som ikke længere kan bo hjemme, så kan du måske give det en tanke, om du kunne tilbyde din hjælp og dit hjem.

Vigtigt med få voksne

Det vigtigste for et lille barn er at have en eller få voksne omkring sig. For de fleste er det mor og far. Det tilknytning barnet får til sine forældre har betydning for resten af livet. En tæt relation lægger grunden for en normal udvikling. Børn som ikke får en tidlig nær relation til en voksen, risikerer omvendt alvorlige problemer i opvæksten.

Når unge kommer i konflikt med samfundet, bliver kriminelle eller bruger stoffer, skyldes det ofte kaotiske forhold i deres første leveår. Det er derfor, at det er så vigtigt, at myndighederne griber rigtigt ind, når børn ikke kan bo hjemme. At de finder de mest optimale løsninger.

Er der en vej

Og det kan lade sig gøre, hvis sagsbehandlerne i kommunernes socialforvaltninger får tiden til det. At finde en sød moster kræver møder med familien og mange samtaler. Og en vellykket anbringelse kræver, at de som bliver plejeforældre får solid støtte og opbakning. Så den skal du udbede dig, hvis du tror, at du kan hjælpe et barn i dine omgivelser.

  • Skal et barn fjernes fra hjemmet, er det ofte bedst for barnet at bo hos en del af familien
  • Brud opleves mindre belastende, hvis barnet flytter ind til familie, der er godt kendt med i forvejen
  • Weekendfamilier eller aflastningsfamilier kan med fordel findes i barnets netværk
  • Mange kommuner mangler søde familier til weekendbørn eller som en hjælpende hånd til børn, der har det svært derhjemme
  • Hvis I overvejer at blive plejefamilie, så henvend jer til socialforvaltningen i jeres kommune

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

 

Du kan melde dig ud når som helst, og også melde dig fra nyhedsbrevet.

 

Læs om Kalus Wilmann og hans baggrund.

Kilder:

Velfærdsministeriets hjemmeside:
http://www.social.dk

Ankestyrelsens anbringelsesstatistik:
http://www.ast.dk/tal_fra_ankestyrelsen/

Vejledning om netværksanbringelser: Center for Familiepleje 2008

 
Læs mere om
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk