Tema om Udfordring
Tema om Udfordring
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Uplanlagt gravid

Det kan være svært at beslutte, om I vælger barn eller abort, hvis en graviditet opstår spontant og uventet. I kan også være uenige om, I vil bevare graviditeten eller få en abort. Den ene af jer er måske mest stemt for en abort, mens den anden føler sig parat til at få et barn, selv om det ikke var planlagt.

Står I uplanlagt og er blevet gravide, så er der mange tanker, der farer gennem hovederne på jer. Du kan være i tvivl om du magter et forældreskab nu. Og du kan blive i tvivl om, at den du er gravid med, er den rette partner for dig.

Søg hjælp i tide

Der er ingen vej tilbage, når først graviditeten er konstateret. Der skal træffes et valg. Alle kvinder over 18 år har ret til abort i graviditetens første 12 uger. Efter den tid skal der søges tilladelse hos abortsamrådet. I den medicinske verden har man vedtaget, at de 12 uger tæller fra kvindens sidste menstruations første dag. Det vil sige, at de første 4 - 5 uger allerede er gået, når kvindens menstruation udebliver og typisk går der yderligere nogle dage, før en graviditetstest indkøbes og anvendes. Det betyder, at der typisk er gået de første 5 – 6 uger af graviditeten, når I finder ud af, at hun er gravid.

Helt kontant er det op til kvinden, hvad der skal ske. Det er hende der afgør, om hun vil gennemføre graviditeten.

Hvilke valgmuligheder er der, hvis I ikke bliver enige?

For kvinden:
Kvinden kan vælge af få barnet og blive alenemor.
Kvinden kan vælge en abort.
Kvinden kan vælge at bortadoptere barnet.

For manden:
Manden kan vælge at få barnet og blive alenefar.
Manden kan vælge at acceptere faderskabet og få planlagt samvær med barnet.
Manden kan vælge at acceptere det biologiske faderskab allerede under graviditeten, selv om han ikke ønsker at være aktiv far.
Manden kan ikke vælge det biologiske faderskab fra, hvis det bevises ved en faderskabssag, at han er biologisk far til barnet.

Er du far til barnet?

Man er sjældent i tvivl om, hvem der er mor til barnet, men som far, kan man være i tvivl. Måske har I haft andre partnere for nylig, - måske har I ikke kendt hinanden så længe, - der kan være mange årsager til, at man kan være usikker på, om man er far til barnet, der ventes.

Er du i tvivl om, at du er far til det barn, der ventes, så kan det først undersøges efter barnet er født. Som mand kan du forlange en undersøgelse af, om du er biologisk far til barnet.

Når I taler sammen

Det er godt at lytte til hinanden – både til følelserne, holdningerne og meningerne. Ingen af jer har noget at bebrejde den anden, I var jo to om det. Det er under alle omstændigheder en svær situation, når I ikke er enige.

Det er under alle omstændigheder klogt at få rådgivning hos en neutral part. Den praktiserende læge vil kunne hjælpe jer eller Mødrehjælpen.
Ofte er vi også bedre til at lytte, når der er en neutral part til stede. Så både du og din partner vil have stor fordel af, at samtale med en I ikke kender, men som er vant til, at samtale med uenige par.

Det svære valg

I sidste ende kan kvinden træffe valget. Hun kan vælge at få barnet, men hun kan ikke tvinge manden til at være far i dagligdagen. Kvinden kan vælge en abort, fordi manden ønsker det, men hun vil måske alligevel tænke på det barn, der kunne have været. Og kvinden kan vælge en abort, selvom manden ønsker et barn.

Loven giver ret til samtaler

Ifølge lovgivningen har alle ret til en samtale før, der træffes endelig beslutning om graviditeten bevares, eller om en abort bliver valget. Der er også ret til en samtale efter indgrebet. Cirka hver 10. kvinde får psykiske eftervirkninger, når hun har fået en provokeret abort.

  • Ifølge lovgivningen skal unge kvinder under 15 år have deres forældres eller værges tilladelse for at få en abort.
  • I ganske særlige tilfælde kan der gives tilladelse til, at forældre eller værge ikke inddrages.
  • Alle har ret til rådgivning før der træffes beslutning og efter en eventuel abort.
  • Spørg den praktiserende læge.

    Der blev foretaget godt 15.000 aborter i Danmark i 2005.

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

Kilder:

Legalt provokerede aborter (foreløbige tal). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006:5.

www.sexlinien.dk
www.abortnet.dk
www.statsamt.dk
www.sundhed.dk
www.sst.dk
www.moedrehjaelpen.dk


Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk