Tema om Udfordring
Tema om Udfordring
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Hvem er barnets far?

I de fleste tilfælde er spørgsmålet om, hvem der er far til jeres barn ikke noget, I tænker så meget over. I er et par, I beslutter jer til at få et barn, og det er klart, at I er forældre til det. Men det sker alligevel en gang imellem, at det ikke er helt sikkert, hvem der er far til det lille barn. Det kan være, at du som mor ikke har haft en fast partner, eller det kan være, at du som mand er i tvivl, om du er far til det lille barn.

Kan man finde ud af, hvem der er far?

Der bruges retsgenetiske metoder, når man skal finde ud af, hvem der er far til barnet. Ved undersøgelsen tager man  prøver af moren, barnet og den mulige far. Det kræver et mundskrab eller en blodprøve fra mor fra den eller de mulige fædre og der tages et mundskrab fra barnet. Prøverne bliver analyseret på Retsmedicinsk Institut. Resultaterne er så godt som 100 % sikre.

Hvordan bliver manden registreret som far?

Hvis I er gift, bliver manden automatisk registreret af myndighederne som far til barnet. Det er fordi myndighederne regner med, at når ægtefæller får børn, får de det med hinanden.

 

Hvis I ikke er gift, kan I få registreret faderskabet i forbindelse med registrering af barnets fødsel. Det kan I gøre ved sammen at underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring. Det er en erklæring om, at I sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Den mand, der har underskrevet erklæringen, bliver registreret som barnets far. Erklæringen sender I sammen med fødselsanmeldelsen til kirkekontoret i det sogn, hvor I bor. I kan først sende erklæringen, når barnet er født.

 

Hvis I ikke er gift, og gerne vil have faderskabet registreret inden barnet bliver født, kan det ske overfor Statsforvaltningen. Det kan virke underligt, navnlig hvis I lever sammen og sammen har planlagt at få børn, at manden skal skrive under på, han er barnets far. Det skyldes, at det ikke - som hvis man er gift - er så tydeligt for myndighederne, hvilken mand der kan være far til barnet.

Hvad hvis ingen er registreret som far?

Hvis faderskabet til barnet ikke registreres i forbindelse med barnets fødsel, starter Statsforvaltningen en faderskabssag. Statsforvaltningen beder moren om at oplyse, hvem der er far til barnet, og Statsforvaltningen skriver til denne mand for at finde ud af, om han vil anerkende faderskabet.

Det kan være, at manden ikke vil anerkende faderskabet til barnet. Det kan også være, at moren har oplyst, at der er to eller flere mænd, som kan være far. Hvis det er tilfældet, vil moren, barnet og de mulige fædre blive bedt om blodprøver, så myndighederne kan lave en retsgenetisk undersøgelse.

 

Hvis ikke faderskabet bliver anerkendt overfor Statsforvaltningen, eller hvis de, der er involveret i sagen ikke vil medvirke til at få taget blodprøver til de retsgenetiske undersøgelser, vil der blive startet en retssag.

Hvad betyder faderskabet?

Faderskabet medfører, at faderen har forsørgelsespligt overfor barnet, og at far og barn har arveret efter hinanden.

Faderen vil som regel også få del i forældremyndigheden sammen med moren.
Hvis faderen ikke bor sammen med barnet, kan han få fastsat samvær. 

Fakta:

  • Faderskab registreres automatisk hvis I er gift.
  • Faderskab for ugifte anmeldes til kirkekontoret, når barnet er født
  • Faderskab for ugifte kan anmeldes til Statsforvaltningen, før barnet er født
  • Faderskab giver faderen rettigheder og pligter
  • Faderskab giver barnet rettigheder.

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

 

Links:

www.personregistrering.dk
www.statsforvaltning.dk


 

 
Læs mere om
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk