Tema om Mad
Tema om Mad
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Hvad er modermælkserstatning egentlig?

Modermælkserstatning er det bedste alternativ til amning og modermælk. Det anbefales at hovedparten af mælken i barnets 1 leveår er modermælk eller modermælkserstatning.

Modermælkserstatning

Modermælkserstatning laves på basis af spraytørret komælk, og det er præcise regulativer fra EU, som bestemmer, hvordan produkterne fremstilles. Det sikres også, at de fremstilles, så de ikke indeholder smitstoffer. Komælkens ernæringsmæssige sammensætning ændres med modermælken som forbillede. På den måde sikrer man sig, at spædbørn tilbydes ernæring, som passer til deres behov. Blandt andet ændres fedtsyresammensætningen og forholdet mellem protein, sukkerarter og fedtstoffer. Der tilsættes også jern. Det er blandt andet derfor, at børn undet 1 år anbefales MME fx af kop. 

 

Der er et internationalt kodex, som beskriver regler for markedsføringen af produkterne. Formålet er, at fabrikanterne af modermælkserstatninger ikke giver et billede af, at modermælkserstatninger, er bedre end naturens eget – og billige produkt – modermælk. Det er WHO (Verdenssundhedsorganisationen) og de enkelte landes sundhedsmyndigheder, som har ansvar for at fremme, at spædbørn ammes. At børn ammes har meget stor betydning i de ikke-industrialiserede lande. Her giver amning større overlevelse for børnene samt et længere interval mellem fødslerne, som også fremmer sundhed hos både mødre og børn.

Indholdet i modermælkserstatning

Modermælk undersøges med jævne mellemrum for fx stoffer der kan mistænkes for at være sundhedsskadelige. Fx måltes i 1980-erne koncentrationer af DDT og PBC, som resulterede i miljøplaner for at undgå forurening fra disse stoffer. Dette resulterede i at stofferne blev meget begrænset. Der kommer stadig nye kemiske stoffer til, og pt. er det de hormonforstyrrende stoffer, der er fokus på. Sundhedsmyndighederne i de enkelte lande udarbejder anbefalinger til gravide og ammende kvinder (fx om hvilke fisk man skal undgå at spise i større mængder). Der er også internationalt samarbejde, så myndighederne bygger deres anbefalinger fpå x fælles forskningsarbejder og videnskabelige udredninger.

 

Der findes endnu ikke den samme slags regelmæssige kontrol med modermælkserstatningernes indhold af sundhedsskadelige stoffer.

Modermælkserstatning baseret på soja

I overensstemmelse med EU’s Scientific Committee on Food fraråder Sundhedsstyrelsen generelt modermælkserstatninger baseret på soja.  Disse bruges udelukkende i særlige tilfælde, hvor det forinden er drøftet med læge eller sundhedsplejerske. Grunden er, at soja er rig på isoflavoner (såkaldt fytoøstrogen), som er stoffer med svage østrogenlignende virkninger. Der er fortsat usikkerhed om kort- og langtidsvirkninger af stofferne. Det gælder både for pige- og drengebørn. Der har endvidere været rejst mistanke om, at sojabaseret modermælkserstatning kan påvirke udviklingen af allergi og autoimmune sygdomme.

Hypoallergen modermælkserstatning

Denne type modermælkserstatning bruges til allergidisponerede spædbørn eller spædbørn som har allergi. Modermælkserstatningen er højt hydrolyseret – og det betyder, at de enkelte bestanddele er brudt ned til meget små enheder kemisk set.

KIlde:

Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen 2015. 

 
Læs mere om
 
 
SMS
 
 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk