Tema om Gravid
Tema om Gravid
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Vil I have flere børn? - Børn tæt på hinanden.

Du kan finde "eksperter", som fraråder kort afstand mellem søskende (såkaldte pseudotvillinger) og andre, der anbefaler netop dette, fordi de mener, at det giver et nært søskendeforhold. Her kan du måske finde dit eget ståsted.

Hvad vil det sige at børn er født med kort afstand?

Børn, som er født med 18 måneders afstand eller mindre, kaldes ofte pseudotvillinger. Det ses, at børn bliver født med helt ned til 9 - 10 måneders afstand. Men det er forholdsvist sjældent. For der skal en ægløsning til, før kvinden kan blive gravid igen efter den første fødsel. Og amning (med et vist interval døgnet rundt) udsætter sædvanligvis ægløsningen.  

Søskende med interval under 18 måneder og deres udvikling

Børn med kort tidsmæssig afstand vil være så tæt på hinanden i alder, at de vil nærme sig samme udviklingstrin, når de er i skolealderen. Det kommer selvfølgelig an på, om det er en dreng eller en pige, der er født først. For generelt set er drenge senere i deres udvikling end piger. Det vil sige, hvis pigen kommer før drengen, vil det sædvanligvis være sådan, at pigen er foran til op i teen-age årene. Hvis drengen kommer først, vil pigen ofte indhente ham rent udviklingsmæssigt omkring skolealderen. 

Fordele ved den korte afstand

Det ældste barn vil have en hukommelse, der gør, at barnet i løbet af ret kort tid ikke kan huske og heller ikke genkalde sig tiden, inden lillesøster eller lillebror kom til verden. Det betyder, at den lille søster eller bror accepteres som en del af familien nærmest umiddelbart. Efterhånden som det mindste barn udvikler sig, så vil de to børn nærme sig hinanden rent udviklingsmæssigt. Det betyder, at når den yngste er omkring 3 år og begynder at få et nuanceret sprog og en udvikling socialt, der nærmer sig den stores, så  kan de to børn få et tæt forhold, hvis de harmonerer med hinanden rent personligt. De kan blive hinandens legekammerater og få meget ud af deres søskendeforhold. 

Konflikter og hvordan man kan håndtere dem

Børn, som er født med kort interval, vil ofte have mange konflikter med hinanden. Hvis I forældre er gode til at lære børnene, hvordan konflikterne kan tackles, så giver I jeres børn en god ballast med i rygsækken. Begge børn kræver hensyntagen og forståelse for netop deres temperament og psykiske ballast, frem til børnene er store nok til at klare de fleste konflikter selv (når det yngste barn er omkring 3-5 år). 

Sociale personer

Børn, som er vokset op med en eller flere søskende tæt på, bliver ofte gode til at begå sig rent socialt. De har lært at tage hensyn til andre og samtidig ved de - hvis de har lært det under opvæksten - også hvem de selv er, og hvad de ønsker.

 

Det blev en lillebror

Det er MIN lillebror!

Familie med sammenhold

Børn tæt på hinanden er en stor opgave - og holder kærligheden og arbejdsfællesskabet de voksne imellem, så kan børnenes udvikling og familielivet være med til at styrke parforholdet og kærligheden yderligere. Det er en gave at se børn udvikle sig og også udvikle et forhold til hinanden. Ligesom det kan være fantastisk at være med til, at ens kæreste bliver til en fantastisk mor (eller far) for børnene. Der kan også være nogle bedsteforældre, naboer, venner eller familie, som kan være en ressource i hverdagen.

Det er klogt at overveje:

  • Om jeres forhold har styrke nok - og I har ressourcer - til børn med kort interval
  • Hvordan jeres arbejdssituation ville se ud, hvis I fik et barn til SNART
  • Kan I forvente udfordringer under graviditeten eller lige efter fødslen?
  • Hvordan jeres barn/børn kunne tænkes at reagere
  • Om jeres nære familie og venner ville være en støtte for jer
  • Hvordan det på det lidt lange sigt ville være for jeres familie
  • Hvilke alternativer ville der være - dem kan I jo frit tænke igennem...

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

 

Ulemper ved den korte afstand

Et lille barn på 1 1/2 år eller endnu yngre er ikke i stand til at udsætte sine behov i ret lang tid. Det betyder, at barnet har behov for far eller mor (eller en anden nærtstående fx en bedsteforælder), når det skal kæles for, leges og tumles med, have mad, en ren ble eller puttes til at sove. Et lille barn kan endnu ikke forstå "Du må vente til...., før jeg kan....". Så der er virkelig behov for, at begge forældre kan være omkring den nye baby og den nye storebror/søster. Det betyder, at det er en krævende opgave for forældre og omgivelser.  

Et barn kan blive overset

Hvis forældrene har svært ved at tackle begge børn på én gang, så kan det være, at et af børnene ofte bliver overset. Det kan være det mest stille barn, det ældste barn, det yngste barn... Det er ikke til at vide. Men faren er der, fordi to små børn på én gang er en stor opgave for forældrene. 

Søskendejalousi

Hvis børnene konkurrerer om fx forældrenes opmærksomhed, om at være bedre end sin søster eller bror til hvad som helst, så kan det give anledning til jalousi overfor søster eller bror. Forældrene kan hjælpe børnene ved at være meget beviste om ikke at involvere sig i disse kampe. Men tværtimod lærer børnene at tackle dem. Det giver også lejlighed til at tale med børnene om forskelligheder. At det ene barn foretrækker måske at tegne og læse, hvor det andet barn hellere vil spille fodbold og lave mad. Det ene barn har nogle styrker og svagheder, som det andet barn ikke har. Man kan og vil ikke det samme.

 

Når børnene er helt små, så er konkurrencen og jalousien mellem børnene måske ikke det store problem. Men det kan komme efterhånden som det yngste barn nærmer sig det ældste barns "enemærker". En baby, der sover, spiser og græder, er én ting og ofte ganske "ufarlig" for det ældste barn. Men en lillebror på 9 måneder, der kravler midt ind i den togbane, som en 2 1/2- årig møjsommeligt har bygget, det kan vække til vrede og jalousi  fra det ældste barn.   

De voksnes kærlighed og overskud

Det er arbejdsomt, udgiftskrævende og en stor opgave med flere små børn i en familie. Og det er ikke noget, der slutter, når det yngste barn er 1/2 år. Der vil være perioder med syge børn, børn som er igennem svære udviklingsfaser og måske også syge voksne, kriser i familielivet - og her har familien behov for sammenhold. For nogle parforhold bliver det en belastning, der kan være med til at få forholdet mellem forældrene til at kuldsejle.

 

KIlde:

Sundhed.dk - patienthåndbogen: Perfekt aldersforskel. Publiceret 24.1.2011.

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk