Tema om Gravid
Tema om Gravid
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Kedelig rekord - orlov for fædre skraber bunden

Fædre i Danmark har Nordens ringeste orlovsrettigheder.

Den gældende barselsorlov er blevet mere fleksibel og der lægges op til, at I som forældre deler orloven. Loven giver jer samlet ret til 52 uger på dagpenge.

 

I kan vælge, at I samtidig er på orlov og I kan vælge, at I holder orlov i forlængelse af hinanden. Men som far, så er de uger, der er øremærket til dig, faktisk blevet færre end de var i den tidligere lovgivning, der var gældende fra 1997 til 2001. I den lovgivning, der var der faktisk 2 + 2 uger øremærket til barnets far.

Orlov til mor og orlov til far

En del af orloven er fortsat alene beregnet til mor, og det er de sidste 4 uger før barnets fødsel og de første 14 uger efter barnets fødsel.
Til far er der nu kun fastsat 2 ugers orlov, som typisk tages lige efter barnets fødsel, men det er muligt, at far evt. gemmer de 2 uger, der er øremærket til ham. .

Orlov samtidig

Men der er intet til hinder for, at far tager orlov samtidig med mor og det betyder, at I begge kan være hjemme på orlov, når jeres barn er nyfødt og 24 uger frem.
Der er 32 uger med dagpenge, som I frit kan dele mellem jer.

Det betyder, at hvis mor tager 10 af de 32 uger (så hun i alt har 14 + 10 = 24 uger), og far tager 22 af de 32 uger (så han i alt har 2 + 22 = 24), så kan I være sammen på orlov i de første 24 uger af jeres barns liv. Det giver mulighed for en start for den nye familie, hvor alle har mulighed for, at være hjemme samtidig.

Orlov på dagpenge

Nogle mødre har, via den overenskomst de har i deres ansættelse, mulighed for hel eller delvis løn under barsel. Kun et fåtal af fædre har denne mulighed. At orloven er på dagpenge er en medvirkende årsag til, at fædrene ikke afholder barselsorlov. Det er kun få virksomheder, der tilbyder fædre orlov på fuld løn og de virksomheder, der tilbyder deres mandlige ansatte barselsorlov med fuld løn, gør det kun i en begrænset periode, typisk 10 ugers orlov med deres sædvanlige løn.

  • Moderen skal underrette arbejdsgiveren tre måneder før fødslen om graviditeten og den forventede termin.
  • Faderen skal underrette arbejdsgiveren fire uger før, han ønsker at holde de to ugers barselorlov i forbindelse med fødslen.
  • Både moderen og faderen skal otte uger efter, at barnet er født, underrette arbejdsgiveren om, hvor meget orlov de vil holde, og hvornår de vil holde den.

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

Når far har ret til orlov

Sammenlignet med fx de andre nordiske lande, så er vi det land, hvor far har mindst ret til barselsorlov. I Norge har far ret til 1 måned, i Sverige har far ret til 2 måneder, mens den islandske barselsorlov giver 3 måneders orlov til far. På Island har moren ligeledes ret til 3 måneder orlov og endelig er der 3 måneder til deling mellem forældrene. Benytter far sig ikke af sin orlov, så bortfalder den.
De nyfødte børn i vores nordiske nabolande har således en far, der er mere på barselsorlov end de danske børn. 90 % af de islandske mænd benytter sig af de 3 måneders orlov.

 

I Danmark tager knap 60 % af fædrene de 2 ugers orlov.

 

Kilder: 

Ugebrevet A4, nr. 28, 2009.

www.european-fatherhood.com 

             

 

 
Læs mere om
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk