Tema om Gravid
Tema om Gravid
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Fødsels- og forældreforberedelse

Det er dejligt at forberede sig på fødslen og forældreskabet - også sammen med andre kommende forældre.

Fødsels- og forældreforberedelsen kan være med til at klæde dig og din kæreste på i forhold til fødslen, rollen som forældre og den første tid med et spædbarn.

 

Forberedelse er med til at gøre det mere trygt for jer, alt det der skal ske. Derfor er det rigtig godt, hvis både kvinde og mand kan deltage.  

Fødsels- og forældreforberedelse

I tilknytning til jeres fødested er der ofte forskellige tilbud I kan vælge imellem fx:

  • Holdtilbud. Hvor både kommende mor og far kan møde andre og måske dannes et netværk på jeres hold, mens I gennemgår de 4 hovedtemaer i fødsels- og forældreforberedelsen. Holdtilbuddene varer ofte et par timer hver gang.
  • I nogle regioner kan du "plukke" i de tilbud, der er. Hvis der fx er programsat fire temaaftner med forskelligt indhold, og du udelukkende er interesseret i den gang, der især handler om fødslen, så kan I nøjes med dette ene tema.
  • Åbent hus, hvor fødestederne har åbne døre, så I kan se fødegangen, fødestuen og det udstyr, der bliver brugt under fødslen.
  • Forberedelse til særlige grupper. Vejer du for meget, venter du mere end et barn, eller vil I gerne kvitte tobakken, så er der måske mulighed for at vælge en særlig fødsels- og forældreforberedelse, der er specielt målrettet netop jeres behov. Jordemoderen kender tilbuddene, hvor du er tilknyttet, aå det er godt at tale med hende om dine muligheder og ønsker.

Du skal melde dig til...

På fødestedets hjemmeside kan du se hvilke tilbud, der findes. Du skal selv beslutte, hvilken type fødsels- og forældreforberedelse du har brug for, og de fleste steder skal du selv tilmelde dig.

Forældrekurser

I en del kommuner findes andre former for forældreforberedelse fx "Klar til barn" (se mere på www.klar-til-barn.dk findes i knapt 20 kommuner) - Og "En god start - sammen" forsøg i 10 kommuner - begge ter kurser, hvor du i fællesskab med andre forældre får muligheder for at forberede dig på tiden med et  spædbarn sammen med din kæreste (hvis du er solomor kan du ofte tage en anden nærtstående person med).

 

Familie med hjerte - er et forældrekursus i Holstebro kommune, og Familieiværksætterne er et tilbud, der også snart ses med kursus i flere kommuner. Der er også andre tilbud for forældre og børn med særlige behov. Spørg din jordemoder eller din sundhedsplejerske om hvilke tilbud der er i jeres lokalområde.

Aftenskoler/oplysningsforbund

En del aftenskoler tilbyder fødsels- og forældreforberedelse af forskellig slags. Det er ofte udvidede tilbud, som fint kan supplere tilbuddene fx på sygehuset eller i din kommune. Det er lokale tilbud, som varierer fra sted til sted. Så du må søge på nettet, hvad der findes i lokalområdet. Måske ligger der informationsmateriale fx på dit lokale bibliotek. Der er deltagerbetaling på den type forberedelse - og der gives tilskud til SU-modtagere og arbejdsledige, hvis det er et oplysningsforbund.

Kilder:

Svangreomsorg. Sundhedsstyrelsen 2009.

www.klar-til-barn.dk (Du kan se en lille tegnefilm øverst i højre hjørne)

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk