Tema om Gravid
Tema om Gravid
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Danmark er et af de sikreste steder i verden at føde

Der er et babyboom på vej! I 2017 var fødselstallet i Danmark 61.400, og frem mod 2025 forventes tallet at stige til 72.500, viser tal fra Danmarks Statistik.

Danmark er sikkert

Og alle vordende forældre kan være glade og trygge. Danmark er nemlig et af de sikreste steder i verden at føde. Det siger overlæge på Nordsjællands Hospital og formand for danske fødselslæger, Hanne Brix Westergaard.

Færre dødfødte


I 2017 døde ca. 1 ud af 1000 fostre i morens mave omkring terminen, viser nye tal fra Rigshospitalet. Det er en forbedring i forhold til 1997, hvor tallet var 3 fostre ud af 1000. Det er ifølge Hanne Brix Westergaard en af de laveste dødsrater i hele verden.

 

Siden år 2000 har der desuden været en nedgang i antallet af børn, der dør i ugerne lige efter fødslen, og det samme gælder for antallet af børn, som får motoriske handikap af forstyrrelser i hjernens udvikling på grund af fødselsskader.

 

Og så har der også været en nedgang i antallet af børn med nerveskader, der er forårsaget af for hårdt træk i hovedet under fødslen.

Mange årsager til positiv udvikling


Der er flere grunde til den positive udvikling. Hanne Brix Westergaard angiver som nogle af de vigtigste:
• Alle jordemødre og fødselslæger på landets sygehuse arbejder ud fra de samme videnskabelige retningslinjer.
• Man er blevet dygtigere til at skanne de gravide og opdage potentielle problemer, som der evt. skal tages hånd om ved fødslen.
• Mange af landets fødeafdelinger er blevet lagt sammen til større afdelinger, som bedre kan håndtere eventuelle komplikationer.
• Lægerne har besluttet at sætte flere fødsler i gang, hvis kvinden fx udvikler svangerskabsforgiftning, eller hvis hun går to uger over termin.
• Sidst, men ikke mindst, ryger færre kvinder under graviditeten. I 2000 røg mere end 20 % af de gravide. I dag er det tal faldet til lidt mindre end 10 %.

 

Du kan gå til jordemoder

Der er god hjertelyd …

 

Fokus på risici

 

Det øgede fokus på de eventuelle risici, der kan opstå ved fødslen, har dog også en bagside, mener nogle. Nogle kvinder giver udtryk for, at de føler mindre medbestemmelse ved fødslen, og at der er for stort fokus på de ting, der kan gå galt.

 

Mulighederne for medbestemmelse kan forbedres

 

Et sted, hvor der kan lægges vægt på forældreskabet, og hvor de kommende forældre kan styrke deres muligheder for medindflydelse, er ved at deltage i forældreforberedelse. Her viser den seneste opgørelse fra fødestederne, at der stadigvæk er et stort udviklingspotentiale. Knapt halvdelen af alle gravide deltager i fødselsforberedelse. Udbyttet er meget afhængigt af, om forberedelsen foregår i mindre grupper eller større forsamlinger, hvor det er mere foredragsagtigt.


I de store forsamlinger er udbyttet lavere, end det er på mindre hold, hvor der er plads til at de kommende forældre selv kan komme til orde.
 
Og at gå til forældrekursus er god forberedelse til fødslen, som jo heldigvis i langt de fleste tilfælde går godt!

 

Kilder:

www.dr.dk
Danmarks Statisitk
LUP Fødende 2017: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, marts 2018.

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk