Besøg våres webshop
Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Kan opvarmningen skade? - gravid i 12. uge"Spørg os" svarer:

Kære Anna,


Tak for din henvendelse. Dit spørgsmål er meget specielt, fordi det kræver en meget speciel fagviden, der både dækker fysik og lægevidenskab. Det er kendt, at infrarøde varmelamper har været brugt i kuvøser til spædbørn, men du kan ikke uden videre regne med, at strålingen fra sådanne lamper og fra de varmepaneler, som I har installeret i huset, er den samme.

 

Jeg vil tro, at der skal opfyldes i alt fald to forudsætninger for at kunne besvare dit spørgsmål, dels at alle relevante tekniske detaljer vedrørende i pågældende varmepaneler er oplyst, og desuden, at I kan fortælle om afstanden fra varmepanelerne og til jeres kommende baby.

Vi råder ikke inden for www.Sundhedsplejersken.dk over sagkundskab, som kan besvare den del af dit spørgsmål, som drejer sig om infrarød stråling.

 

Det bedste vil være, at du fremskaffer en dækkende teknisk beskrivelse af jeres varmepaneler. Når I har fremskaffet dem, kan I rette henvendelse direkte til Sundhedsstyrelsen, Enheden for Strålebeskyttelse, Islands Brygge 67, 2300 København S, mailadresse: sst@sst.dk, tlf. 72 22 74 00 og spørge dem.

 

Med hensyn til Kakkelovn:
I dag skal moderne ovne være såkaldte konvektionsovne, og I skal være godt kendte med den fyringsvejledning, som skal bruges til den enkelte ovn. Også fyringsmaterialet spiller en stor rolle for udviklingen af røg.

 

Gamle kakkelovne kan under uheldige omstændigheder (for lav ilttilførsel) udvikle kulilte, som er farligt at indånde, og spædbørn er særdeles følsomme over for kulilte. Desuden indeholder brænderøgen mange partikler i indeluften, som også er sundhedsskadelige ved indånding. Men korrekt fyring i en moderne ovn, som ikke ryger inden dørs, har den fordel, at en del af den beklumrede indeluft suges ud af ovnen og udsendes via røgen og skorstenen. Og det bidrager til et godt luftskifte, og dermed lavere luftfugtighed i jeres hjem.

Måske passer svarene her ikke helt til den kakkelovn, I har. I det tilfælde kan du kontakte det fødested, I er tilmeldt. Her kan I spørge dem, om de har forslag til, hvem der kan råde jer helt konkret med den type kakkelovn, som I varmer jeres bolig op med.

 

Det er rigtig godt, at I allerede nu er opmærksom på, hvordan og om opvarmningen af jeres hjem kan have negativ indflydelse på jeres barns sundhed. Held og lykke med graviditeten, og med at løse de udfordringer, I har - og frem for alt held og lykke med forældreskabet.

Mvh.


Per Vagn-Hansen
Speciallæge i samfundsmedicin.


Til spørgsmål »
Tilbage til oversigten »

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2018. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk