Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Er træbeskyttelse farlig? - gravid uge 7"Spørg os" svarer:

Kære Cami-Chris,

tak for din henvendelse til www.sundhedsplejersken.dk . Og tak for det fremsendte sikkerhedsdatablad fra HSEDanmark@akzonobel.com .  Jeg forstår udmærket din bekymring.  

Du skal være opmærksom på, at de såkaldte sikkerhedsdatablade – lige som MAL koder - primært henvender sig til professionelle malere og bygningsarbejdere, der jævnligt er i berøring med produktet igennem kortere og længere perioder igennem deres professionelle levetid, og som derfor især er særligt udsatte – men altså ikke til jer, som kun møder det i enkeltstående tilfælde.

Lidt om det produkt, som din mand brugte til at imprægnere terrassen
”Swingcolor” er et blandingsprodukt. Langt det største rumfang udgøres af naphtha (hydrogenbehandlet, tung råolie). Der er et kemisk stof i blandingen, nemlig 2-butanonoxim, som efter det oplyste findes på listen over kræftfremkaldende stoffer.

De sikkerhedsdatablade, som jeg har kunnet finde, nævner i øvrigt ikke noget om særlige akutte eller kroniske virkninger på gravide eller deres ufødte fostre. Og heller ikke de såkaldte H-sætninger eller R-sætninger giver anledning til betænkeligheder.

Hvad kan I selv gøre?
Det er som udgangspunkt vigtigt, at gravide gør alt, hvad de kan, for at undgå direkte påvirkninger fra kemiske stoffer og produkter lige fra konceptionstidspunktet og frem til, at ammeperioden ophører. Sundhedsstyrelsen anbefaler direkte, at gravide, ammende, spædbørn, allergikere og astmatikere undgår at male eller bruge spraymidler.

Det bør altid være rutine at læse de såkaldte sikkerhedsdatablade, når man køber et kemisk produkt, fx spray, maling eller imprægnering. Disse datablade kan som regel skaffes fra forhandlerne. Har de dem ikke, må de skaffe dem fra producenterne – og kan de ikke skaffes, skal man vælge et andet produkt. Vi må jo vide, hvad det er, som vi har med at gøre. Er databladene svære at forstå, kan jeres læge hjælpe med at ”oversætte” dem.

Det er ligeledes vigtigt at overholde de forskrifter, som følger med kemiske produkter, herunder malinger og imprægneringsmidler, hvad angår anvendelse, personlig beskyttelse og beskyttelsesmidler, også  – som I har gjort det – kun at bruge produktet til det, som det er beregnet til.

Det er fornuftigt, at I lufter ud i jeres hus ved at lukke vinduer og døre op, så der kan skabes gennemtræk fra væg til væg, inden I flytter ind.

Lad også være med at bruge lugtfjernere. Det forekommer ikke rimeligt at tilføre indeluften flere kemiske stoffer med det formål at overdøve andre.

Vurdering:
Det var godt, at I kun brugte træimprægneringsmidlet udendørs, hvor dampene hurtigt fortyndes i den friske luft. Det har formentlig betydet, at det kun har været ganske små og ubetydelige koncentrationer af de kemiske stoffer, som har været i luften - også selvom du syntes, at lugten var stærk.

Jeg mener ikke, at der er grundlag for at tro, at jeres barn kan have lidt skade som følge af den uden dørs behandling af en del af jeres terrasse. Vær opmærksom på, at du også fortsat vil kunne spore en svag lugt i uger eller måneder uden, at det skulle give jer anledning til bekymring.

I kan derfor godt igen flytte tilbage til jeres hus fra campingvognen. Det er bestemt fornuftigt at holde vinduerne ud til terrassen lukket i nogle uger.

Hvor kan I læse mere?
I kan læse mere om gravide og kemi på
http://klartilstorken.dk/ samt på http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/graviditet/anbefalinger-til-gravide/

Og i øvrigt i artikler her på siden (se øverst til højre).

 

Med venlig hilsen

Per Vagn-Hansen

Speciallæge i samfundsmedicin


Til spørgsmål »
Tilbage til oversigten »

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk