Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Hvornår er det godt med dagtilbud?"Spørg os" svarer:

Kære Ida og Kasper.

 

Tak for jeres spørgsmål, det er et af de, man kalder “et godt spørgsmål”. For det er selvfølgelig ikke muligt at svare entydigt på. Det kommer især an på, hvordan jeres datter udvikler sig, og hvordan I har det, og hvordan det kan lade sig gøre at få balance mellem arbejds- og familieliv for jer.

 

Vi kan godt tage udgangspunkt i nogle undersøgelser, som SFI (Statens Institut for Velfærdsforskning) har udført – eller rettere en sammenstilling af undersøgelsesresultater fra de bedste undersøgelser af, hvad det betyder for børn, at gå i børnehave. Og ud fra dem, er der mange fordele ved, at børn er i børnehave (3 – 5 år).


Analyserne viser fx, at antallet af veluddannet personale har betydning for, hvordan børnene har det og udvikler sig. Hvis I følger debatten om fx minimumsnormeringer i dagtilbud, som kører i disse valgtider, så er vi fagfolk bekymrede for, at der er for få personaler med for lidt kvalifikationer, der har ansvar for børnene.

 

Jeg bemærker mig i den forbindelse, at det er privat pasning, I stiler efter. Her gælder selvfølgelig samme kvalitetskrav, nemlig veluddannet personale og gode forhold for børnene. Men resultaterne i analyserne handler jo om børn i børnehavealderen. Og det er jo ikke det, I spørger til.

 

Desværre er det svært at finde undersøgelser af, hvordan det går de yngste børn, og betydningen af at de er i vuggestue eller dagpleje er ikke særlig velbelyst. Rent sundhedsmæssigt er det velundersøgt, at institutionslivet betyder større smitterisiko (de yngre børn har ikke så meget modstandskraft endnu), og børn i institution eller dagpleje har flere forkølelser og andre infektionssygdomme end hjemmepassede børn.

 

En enkelt undersøgelse fra 2013 sammenligner børn i vuggestue med børn i dagpleje. Den viser, at vuggestue er at foretrække for børn af udsatte mødre og drenge med en udsat baggrund. Udsatte børn med vuggestuebaggrund fik højere karakterer og uddannelse end udsatte børn, der havde være i dagpleje som små.

 

Man kan også overveje, om barnets psykiske udvikling skal tages i betragtning. Ud fra udviklingspsykologiske  overvejelser peger teorier om tilknytningsadfærdhos børn på, at  børns psykiske udvikling i først i 1 ½ års alderen er sådan, at børnene er det man kalder ”sikkert tilknyttede”. Dvs. de har deres grundlæggende basale tillid til verden, og en stærk tilknytning til far og mor. Selvfølgelig under forudsætning af, at barnet har været i trygge hænder hos forældrene i de første 1 1/2 år af livet.

 

Så et relevant spørgsmål er, om det vil være bedre for børn i al almindelighed, at vente med institutionslivet til det er omkring 1 ½ år. Men det er der ingen undersøgelser af. For da to ud af tre børnI Danmark er i institution, når der er 1 – 2 år, så vil det være rigtig svært at undersøge.

 

En  ting er de forskellige undersøgelser og teorier om børns udvikling, som muligvis ikke helt er det I leder efter for at få svar. Det er hvad der er godt for jer og jeres datter. Sagt lige ud - de klare svar I ønsker jer, de findes simpelthen ikke. Det er noget helt andet at gå fra den statistiske virkelighed til jeres situation. Her er det jeres vurdering som forældre, der tæller. I kommer til at stå i rigtig mange situationer, hvor det er jeres egen dømmekraft og det I kan grave frem af viden, som Imå tage udgangspunkt i. I kan også snakke med jeres familie og venner, jeres sundhedsplejerske og den praktiserende læge om, hvad de tænker i jeres situation.

 

Det er ofte sådan, at man kan have mange fine intentioner om ting, man godt kan tænke sig, inden barnet kommer. Og situationen viser sig ofte at blive en helt anden, når I som forældre er kommet til realiteterne, og jeres datter er 8 – 9 måneder. Til den tid kan I se, hvordan jeres datter og I kommer til at trives bedst ud fra de muligheder, I har.

 

Sandsynligvis har I nogle måneder forinden besluttet jer til, hvordan dagligdagen kan komme til at se ud for jer alle sammen. Vil yderligere et par måneder med orlov til mor eller far være godt???? Eller synes I, det er helt fint med far eller mor på arbejde og jeres datter i privat dagpleje. Jeg tror, jeres datters trivsel og udvikling sammen med jeres gode overvejelser, vil vise jer vejen.

 

Jeg håber, at jeg har bidraget lidt til jeres beslutninger.

 

Held og lykke med det hele.

 

Bedste hilsner

 

Else Guldager
Sundhedsplejerske ph.d.


Til spørgsmål »
Tilbage til oversigten »

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk