Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Hvad gør vi med den 4-årige? Sammenbragt familie 5 børn"Spørg os" svarer:

Kære Papfar.

 

Tak for jeres spørgsmål og overvejelser over, hvordan I får et godt forhold til hinanden i jeres nye familie, som består af to voksne og fem sammenbragte børn.


 

Spørgsmålene drejer sig især om det barn i flokken, som er 4 år. Han er fyldt med vrede og reagerer med voldsomt. Fx er han efter sin lillebror, han hører ikke efter, hvad I voksne gerne vil have, at han gør ,og I er meget i tvivl om, hvordan I skal tackle situationen. Du spørger om et barn på fire år kan forstå konsekvens. Fx at hvis man ikke spiser sin mad, så bliver den taget væk. Hvis du ikke holder op med at råbe, så kommer du ind på dit værelse osv.

Allerførst så har jeg lyst til at fortælle en lille smule om, hvad børneopdragelse kan betyde. En opdragelse fuld af restriktioner – en såkaldt straffende opdragelse – den får ofte følger for barnet i form af et lavt selvværd, usikkerhed, trods, raseri og vrede. At man som ældre isolerer sig og har svært ved at være sammen med andre, og det kan faktisk give depression i voksenalderen. I videnskabelige danske undersøgelser er der også fundet en sammenhæng mellem straffende opdragelse, og at man som ung begår og bliver straffet for kriminalitet - og det er uanset hvilket socialt lag, man kommer fra. 


Omvendt forholder det sig med positiv opdragelse – jeg vender tilbage med hvad det kan bestå af for et barn på fire år.


Når et barn opdrages med metoder, der understøtter barnets udvikling positivt – så sættes der er opadgående spiral i gang. Forældrene er positive i det, de gør overfor barnet. De lægger fx mærke til det, som barnet gør, der peger i den rigtige og positive retning. Det understøtter barnet til at blive endnu mere trygt og glad. Når man opdrager børn positivt og understøttende, så hjælper forældrene barnet, de er omsorgsfulde overfor det, og de gør ting sammen, som både barn og voksne godt kan lide.

 
Hvad kan I så gøre for og med det 4-årige barn, som volder problemer i familien?

Når jeg læser beskrivelsen, så tænker jeg, at jeres dreng allerede har en del i rygsækken, som tæller på negativ-kontoen. I skriver, at barnets far ikke har været sød ved hverken mor eller barn. Og det påvirker selvfølgelig dem begge. Den negative kontakt er det, som han giver tilbage med råb, vrede og protester. Så helt ærligt, det haster med at fylde op med positiv energi og samvær, som han vokser af.

 

Hvad kan den lille fyr på fire år godt lide? Hvad kan I lave sammen, som vil glæde ham? Jeg tænker ikke på slik og søde sager og den slags. Det kan være lege, han godt kan lide, eller noget han gerne vil – fx lære at cykle, spille fodbold, bygge Lego eller noget helt femte. Det skal være aktiviteter, hvor I gør noget sammen, der styrker en positiv og nær kontakt mellem den voksne og jeres dreng på fire år – så jeg tænker ikke på at se tegnefilm eller spille på iPad. Hvis I kan få en positiv og nær kontakt med hinanden, så kan jeres forhold udvikle sig derfra.

Det kan også være at gøre noget sammen – alt fra at dække bord, samle gamle blade sammen, vaske cyklen eller bilen, lave mad sammen osv. Fælles aktiviteter som begge nyder, det er vigtigt. Og husk, at et barn på fire år er langsom, når han skal prøve nyt. Det skal have tid til at øve sig, og den voksne er hjælper. Man skal fx sige, jeg kan se, det er svært at få alle bladene op i trillebøren – skal jeg lige hjælpe dig??? Eller hvis du prøver sådan …. Så går det måske bedre? Vil du have en tur i trillebøren? Og så kører den voksne barnet i trillebøren og laver lidt sjov med det.


For humor en anden god ting i børneopdragelsen. Der må gerne være lidt sjov og ballade i familien, så ikke alt bliver leverpostejgråt og fyldt med forbud, skæld ud og sure pligter. Det kan være alt fra pude-kamp til at lege sjove lege som næsten alle kan være med til. Gættelege af forskellige slags – ”hvilket dyr er jeg nu” osv.


Ved at bruge opdragelsesmetoder som straffer barnet fx ved at true (hvis du bliver ved med at råbe, så kommer du i seng), give ’time-out’ – (du kommer ind på værelset i fire minutter, hvis du ikke holder op) – give negativ opmærksomhed – at de voksne udelukkende interesserer dig for det ’forkerte’, barnet gør fx ved at skælde ud, når det netop gør noget forkert, være sur osv., så kommer man som forælder, uden at ville det, til at forstærke barnets negative opførsel. Det føler sig ikke-elsket af den voksne, ”de skælder altid ud på mig”, ”jeg duer ikke til noget” – og frem for alt, så gentager barnet forældrenes negative attitude. Også overfor kammerater, det slås, skælder ud og kritiserer osv.

Jeg tænker, at du og din kæreste må have en alvorlig snak om, hvordan I ”vender bøtten”, så jeres fireårige kommer til at trives bedre. Hvis I har behov for det, så skal alle kommuner have en åben rådgivning, hvor forældre kan få råd om netop børneopdragelse. Og det er nu, der skal ske noget.

Når I har fundet jeres ben i nye og positive reaktionsmønstre, så tror jeg, I vil opleve en gladere dreng, som bliver mere tilfreds med det hele. Det er også godt, hvis I kan tale med hans far om en omlægning til mere positiv måde at forholde sig på. At det er vigtigt for jeres dreng, at I sammen hjælpes ad med at styrke ham.

Og til dit spørgsmål om, hvorvidt et barn på fire år kan forstå konsekvens. En dreng på fire år er stadig et lille barn. Rent hjernemæssige kan han tænke konkret fx jeg er sulten, jeg beder om mad, og det får jeg.

 

Han skal nærme sig skolealderen før han kan tænke abstrakt fx hvis jeg råber, så bliver min mors kæreste sur, og så kommer jeg ind på værelset, og det kan jeg ikke lade – jeg lader være med at råbe.

 

Jeg vil tro, det vil være det rene volapyk for ham, at hvis han ikke holder op med at råbe, så kommer han i seng. For ham er der ingen sammenhæng mellem at råbe og at komme i sengen. Så i den mest negative udlægning, så vil han måske føle det ubehageligt for fremtiden at komme i seng. Det er vist ikke helt jeres hensigt, tror jeg.

Jeg ønsker jer megen held og lykke med jeres nye sammenbragte familie. Og jeg håber, at I kan bruge overvejelserne i svarene fra mig i jeres familie.

De bedste hilsner

 

Else Guldager
Sundhedsplejerske ph.d. 


Til spørgsmål »
Tilbage til oversigten »

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk