Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Per Vagn-Hansen

Speciallæge i samfundsmedicin

Om mit arbejdsliv:

Jeg har i mange år fokuseret på børn og unge i min lægegerning. Det har jeg fordi, børn fra fødslen er fulde af positive menneskelige egenskaber: Gå-på-mod, umiddelbarhed, kærlighed, tillid og empati. Og i mit liv har det været sådan, at når jeg er opmærksom på børn, så holder jeg mig i kontakt med disse positive egenskaber. Og det vil jeg gerne. Mange voksne er jo desværre tilbøjelige til at miste dem.

For mig er det altså opdragende at være sammen med børn. Selv om jeg godt ved, at mange ser det som værende omvendt. At det er opdragende for børn at være sammen med voksne.

Jeg har som speciallæge i samfundsmedicin arbejdet meget med, hvordan vi i børnehaver, skoler eller i trafikken kan ændre på nogle af de måder, som vi gør tingene på. Sådan at vi forebygger sygdom blandt børn og unge. Det har jeg blandt andet gjort som henholdsvis assisterende læge og konstitueret overlæge i Sundhedsstyrelsen, som embedslæge i Storstrøms Amt, og gennem diverse tillidshverv i bestyrelser, foreninger og råd.

Jeg har også undervist dagplejere, pædagoger, studerende, sygeplejeelever, læger, speciallæger, embedslæger og kommunale medarbejdere. Ligesom jeg har holdt en række foredrag om børn og unges miljø, hygiejne og sundhed i videnskabelige selskaber, fagforeninger og forældrekredse.

Derudover har jeg udgivet en række publikationer. Blandt andet: ’Sundhed og hygiejne i daginstitutioner’, ’Undgå smitte – sådan afbrydes smitteveje’ og ’Forebyggelse i daginstitutioner. Anbefalinger om hygiejne, miljø og sikkerhed’.

I en tid hvor børn bliver betragtet som individuel frem for fælles formue – og hvor vi altså ikke må blande os i hinandens måder at håndtere børn og unge på - har lægegerningen været en legal og enestående indgang til at have med børn og unge at gøre. Jeg har opfattet det som et privilegium, som jeg har været- og stadig er meget taknemmelig for.

Om mit familieliv:

Jeg har en voksen datter, som jeg har adopteret. Det var min første kones søsters barn, som vi i sin tid tog til os. Og så har jeg to teenagedøtre med min nuværende kone.

Helt kort om:

Det bedste ved at blive forælder er...
Miraklet.

Den største overraskelse som forælder er...
Miraklet.

Den sværeste udfordring som forælder er...
At give plads og respekt. Det har ikke faldet mig let. Jeg har, ligesom mine to søskende, været på kostskole, fra jeg var otte år. Så jeg var tidligt hjemmefra og blev hurtigt meget selvstændig. Det har givet både mig selv og mine søskende en måde at opdrage på, hvor det har været godt, at vi har sørget for at have søde, rare og empatiske ægtefæller. Men jeg tror, at det er en udfordring for de fleste at give plads og respekt.

Det jeg holder mest af ved familielivet er...
Fællesskabet.

Det jeg holder mest af i min hverdag er...
Kærligheden.

Det jeg holder mest af ved mit fag er...
At jeg hele tiden lærer noget nyt.

Det vigtigste for en god barndom er...
Kærlighed.

Det vigtigste for et godt forældreskab er...
Selv-reflektion.

Det ville være skønt, hvis...
Vi havde fået ét eller to børn mere.

 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk