Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Bodil Kirstine Møller

Jordemoder, pædagog og master i læring, pædagogik og udvikling.

Om mit arbejdsliv:

Hele forløbet før, under og efter fødslen er utrolig vigtigt. For det kan præge relationen mellem børn og forældre langt op i barndommen, hvis begyndelsen bliver præget af usikkerhed, skuffelse eller pres. Derfor lægger jeg stor vægt på, at gravide får hjælp og støtte under hele forløbet.

Jeg blev oprindelig uddannet pædagog. Det blev jeg, fordi jeg var - og er - meget optaget af børns udvikling. Jeg arbejdede i daginstitutioner i tre-fire år, hvor jeg især interesserede mig for, hvad der påvirker relationen mellem børn og forældre. Jeg kom også til at arbejde med børn, som var for tidligt født. Det gav mig lyst at være med lige fra børn begynder deres udvikling og udvikler relationen til deres forældre.

Jeg blev derfor uddannet jordemoder. Jeg har nu sytten års erfaring med jordemoderkonsultationer, fødselsforberedelser, fødsler og efterfødsels-samtaler. Jeg lægger vægt på at tage afsæt i forældrenes egne ønsker og ressourcer, samtidig med at jeg bidrager med min egen faglighed. Jeg tror altså ikke på den der idealisme, hvor der kun er én rigtig måde at føde på eller at udleve sit moderskab og faderskab på. Jeg tror kun på en idealisme i forhold til, at det skal foregå på forældrenes præmisser.

Jeg har desværre gennem årene oplevet, at der er blevet skåret voldsomt ned på tilbuddene før og efter fødslen. Men samtidig er der kommet længere barselsorlov og nye tilbud om støtte fra sundhedsplejersker. Så der er både blev dårligere og bedre støtte til forældre.

Jeg interesserer mig generelt meget for pædagogik og psykologi. Jeg har derfor taget en master i læring, pædagogik og udvikling. Jeg underviser på Jordemoderuddannelsen i København, hvor jeg er lektor. For det forekommer mig at være der, hvor jeg bedst kan præge, at jordemødre kommer til at udøve faget med afsæt i forældres ønsker og ressourcer. Det er i det hele taget en drivkraft for mig at være med til at påvirke svangeromsorgen i Danmark.

Jeg har derfor også lavet et projekt om, hvordan jordemødre kan bruge efterfødsels-samtaler til at reflektere, justere og udvikle deres egen faglighed. Det bliver nu til del af en større skriftserie om refleksion i professioner. En skiftserie til brug for undervisning af studerende. Jeg har lavet meget materiale til forældre, som bliver udleveret af jordemødre på hospitalet efter fødslen. Og endelig har jeg været med til at udarbejde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om svangeromsorg.

 

Om mit familieliv:

Jeg er gift. Jeg har to voksne børn og to børnebørn. For mig betyder det, at jeg har nogle vigtige og udviklende relationer i mit liv.

 

Helt kort om:

Det bedste ved at blive forælder er...
At følge et nyt liv.

Den største overraskelse som forælder er...
At det fylder så meget i ens liv.

Den sværeste udfordring som forælder er...
At lære af sine fejl.

Det jeg holder mest af ved familielivet er...
At være sammen i tre og fire generationer.

Det jeg holder mest af i min hverdag er...
Mit arbejde og mit familieliv.

Det jeg holder mest af ved mit fag er...
At det er så udfordrende. For fødsler er altid nye.

Det vigtigste for en god barndom er...
At have nogle gode relationer.

Det vigtigste for et godt forældreskab er...
At man tør være sig selv, og at man er i stand til at erkende og arbejde med sine egne begrænsninger.

Det ville være skønt, hvis...
Gravide og fødende følte at deres behov blev imødekommet. Og fædrene følte ligeså.

 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk