Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Risdrik først fra 3 år

Fund af små mængder af arsen (arsenik) i risdrik får nu Fødevarestyrelsen til at fraråde, at børn under tre år drikker risdrik.

Flere undersøgelser har gennem det seneste års tid vist, at der i risdrik forekommer arsen. Ikke i livstruende mængder men, dog i et omfang, der betyder, at små børn bør undgå risdrik i store mængder.

Årsagen til, at mindre børn ikke bør drikke risdrik, er at de får en væsentlig del af deres ernæring i flydende form. Særlig små børn under 10 kg bør ikke tilbydes risdrik som mælkeerstatning, da deres daglige indtagelse af arsen kan nå op på det niveau, som ikke bør overskrides.

Indholdet af arsen i risdrik er ikke på et niveau, der betyder, at der har været nogen umiddelbar sundhedsrisiko for de børn, der har drukket risdrik. Men for at reducere børnenes samlede indtag af arsen - og ud fra et forsigtighedsprincip - fraråder Fødevarestyrelsen derfor, at små børn får risdrik. De engelske og irske fødevaremyndigheder har valgt at informere på tilsvarende måde.

Der er endnu ikke fastsat EU-grænseværdier for arsen i fødevarer, men der arbejdes netop nu i EU-regi på at få fastsat grænseværdier for arsen.

 

Kilde:

Fødevarestyrelsen

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk