Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Kejsersnit

Godt 21,5 % af alle børn blev i 2010 født ved et kejsersnit. Af det samlede antal kejsersnit var 55% akutte kejsersnit og 45 % planlagte. Der er store forskelle fødestederne imellem. På nogle sygehuse er det kun få % af fødslerne, der er kejsersnit. På andre sygehuse er det omkring 20% af fødslerne, der foregår ved kejsersnit.

I de fleste tilfælde, hvor der foretages kejsersnit, er der tale om, at barnet viste tegn på, at der var behov for at afslutte fødslen hurtigt (fx svag hjertelyd eller lignende), eller at barnets stilling i livmoderen ville besværliggøre eller direkte forhindre en fødsel (tværleje eller barnet ligger i sædestilling).

 

En stor del af kejsersnittene foregår i epidural bedøvelse, hvilket gør det muligt for moren at være vågen under indgrebet og derfor hurtigt kommei kontakt med det nyfødte barn. Efter fødslen findes forskellige smertestillende metoder, som betyder, at de første dage ikke bliver voldsomt smerteprægede for moren, selv om hun har fået et operativt indgreb, som inkluderer musklerne i maven og livmoderen. Kvinden vil ofte komme op at gå samme dag eller dagen efter indgrebet.

 

Hvis du havde indstillet dig på at føde normalt, og hvis din fødsel inden kejsersnittet var både smertefuld og langsommelig, kan du føle dig skuffet over, at det ikke lykkedes for dig at føde, som du havde forestillet dig, at du gerne ville.

 

Samtidig med denne "overraskelse" er den første tid efter kejsersnittet ofte præget af smerter efter indgrebet, så der skal gang i amningen, uden at barnet generer dig ved operationssåret, når det bliver lagt til. Her er den omvendte ammestilling eller en liggende ammestilling, hvor du støttes af flere puder, ofte behagelig.

 

Du har brug for hjælp og aflastning, når du kommer hjem. Det er væsentligt, at du bruger tid på at komme dig oven på fødslen. Det vil sandsynligvis vare nogle uger, før du føler dig vel tilpas igen. Har du spørgsmål til forløbet af fødslen, så snak med jordemoderen efter fødslen. Du kan altid kontakte jordemoderen igen, hvis der var forhold angående barnets fødsel, som du ikke fik drøftet grundigt nok igennem, lige efter det hele var foregået.

 

Kilder:

Fødselsstatistik tal fra 2010. Sundhedsstyrelsen.

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk