Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Journalindsigt og muligheder for at klage

Du har ret til at få gennemgået din journal og få en kopi af beskrivelser mv.

Hvis der er noget, du ikke har forstået vedrørende forløbet af graviditeten, fødslen eller barselstiden, kan du til enhver tid bede om at komme til at tale med de personer, der hjalp dig. Det gælder også efter, at du er kommet hjem.

 

Du har også ret til at læse din journal og at få forklaret, hvad der står, samt at få en kopi af beskrivelsen af forløbet.

 

Klage over fejl

Hvis du ønsker at klage over forløbet, kan du henvende dig til ledelsen af fødeafdelingen eller til ledelsen af sygehuset. På nogle sygehuse er der ansat en patientvejleder til at hjælpe. Du kan også klage til Patientombuddet over et forløb, hvis du mener, at der er begået fejl i dit tilfælde. Hvis du har behov for vejledning om, hvordan du udarbejder en klage, kan du henvende dig til embedslægen eller Patientombuddet.

 

Her kan du læse mere

www.patientombuddet.dk

 

 

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk