Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Jordemoder konsultation

Alle gravide kvinder har ret til fem til syv konsultationer hos jordemoderen under graviditeten. Det er lidt forskelligt, hvordan det er organiseret fra sygehus til sygehus.

Første konsultation finder sted tidligt i graviditeten (13-15 uge). Jordemoderen følger op på og supplerer, hvad den praktiserende læge har noteret i din vandrejournal. Jordemoderen drøfter dine forventninger til graviditeten, fødslen og den kommende familieforøgelse med dig og eventuelt også din partner.

 

Nogle jordemødre tilbyder at du kan gå i gruppekonsultation, hvor du følges med en gruppe gravide. Det giver lidt mere tid sammen med jordemoderen og muligheer for at høre, hvordan de andre i din gruppe oplever deres graviditeter..  

 

Jordemoderen udarbejder sammen med dig din personlige forløbsplan, hvor I aftaler, om de efterfølgende jordemoderkonsultationer skal foregå individuelt eller som gruppekonsultation.

 

Efter første konsultation bliver du ved de fleste fødesteder tilbudt konsultationer omkring 28, 35, 37 og 39 uger. Du kan godt få flere, hvis du har behov for det.

  

 

Undersøgelser 

Ved hver jordemoderkonsultation bliver du undersøgt udvendigt ved at jordemoderen mærker på din mave. Jordemoderen føler på din livmoder og undersøger, om livmoderen vokser i længden, som den skal. og har den rette størrelse i forhold til, hvor langt du er henne i graviditeten. Det giver overblik over, hvor stort barnet er, om det vokser, som det skal, og hvordan det ligger. Jordemoderen lytter til dit barns hjertelyd.

 

Ved nogle konsultationer mærker jordemoderen indvendigt på livmoderhalsen (gennem skeden).

 

Ved hver konsultation kan du medbringe en urinprøve. Du kan også tage urinprøven, før du går ind til jordemoderen. Urinen bliver undersøgt for om der er æggehvide (protein) og/eller sukker (glukose). Protein kan være tegn på, om du måske er ved at udvikle svangerskabsforgiftning og sukker kan være tegn på, at du kan være ved at udvikle graviditets-sukkersyge. Du får også målt dit blodtryk og bliver evt. vejet. På den måde kan jordemoderen danne sig et skøn over, om du har ophobninger af væske i kroppen. Det kan være tegn på begyndende svangerskabsforgiftning.

 

Samtale

Du taler med jordemoderen om, hvordan du har det, og hvordan du føler dig, nu du er gravid, I taler sikkert også om hvordan det føles at skulle være far eller mor (om din partner er med) Samtalen kan også handle om motion, arbejde,  kost, rygning, alkohol, og om du mærker liv.

 

Jordemoderen kan give dig ideer til hvordan du kan tackle graviditetsgener, som hævelser, forpustethed, kvalme osv.

 

Du kan også tale med jordemoderen om dine forventninger til amning, og hvad der skal til, for at amningen forløber så godt som muligt.

 

Ved en af de sidste konsultationer fortæller jordemoderen, hvad der sker, når fødslen starter, og hvornår du skal henvende dig til fødestedet, når fødslen er i gang.. I taler også om dine forventninger til fødslen og om smertelindring under fødslen.

 

Kilde:

Svangreomsorg. Sundhedsstyrelsen 2009. 

.

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk