Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Fødested (valg af)

Alle kvinder i Danmark har ret til at vælge fødested. Lægen vil ved første undersøgelse drøfte valgmulighederne med dig.

Du skal vælge fødested

 

Der er mulighed for at vælge mellem:

  • at føde hjemme
  • at føde på en jordemoderledet fødeklinik uden tæt tilknytning til en fødeafdeling
  • at føde på sygehus på en jordemoderledet fødeklinik
  • at føde på sygehus på en fødeafdeling (obstetrisk afdeling) - evt med specialfunktion, hvis du har særlige behov for det

Din læge vil sammen med dig og din partner vurdere hvilke fordele og ulemper, der er for dig i de forskellige valgmuligheder. Når du har valgt fødested, så vil lægen give besked om din graviditet til det  udvalgte fødested.

 

Du kan ændre dit valg af fødested, hvis du ombestemmer dig i forhold til det første valg, du har truffet. Det kan også være at andre forhold betyder, at du rådes til at væge fx en hospitalsfødsel. Hvis dit barn ligger med sædet nedad, så vil du blive rådet til en hospitalsfødsel.

 

Det koster ikke noget at gå til konsultationer hos praktiserende læge, jordemoder og på sygehuset ligesom det er gratis at føde og få omsorg i forbindelse med barselsperioden.

 

Frit sygehusvalg

Kvinden har frit sygehuisvalg i forbindelse med fødsel og barsel. Den praktiserende læge visiterer til fødested på baggrund af kvindens ønsker og lægens undersøgelser af kvinden og forhold, der kan have indflydelse på valget af fødested.

 

Et sygehus kan - på grund af manglende kapacitet - afvise at modtage personer fra andre sygehuses optageområde eller andre regioner.

 

Kilde:

Svangreomsorg. Sundhedsstyrlsen 2009.

 
Læs mere om
 
 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk