Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Barselsorlov og børnepasningsorlov

Arbejdsgiveren skal varsles 8 uger før (mor) og 4 uger før (far). Der er mange muligheder for at kombinere barselsorloven, så den kommer til at passe til jeres familie.

Barselsorlov, omsorgsdage og børnepasningsorlov reguleres af lovgivning (rettigheder og pligter) og af de aftaler, arbejdsmarkedets parter har indgået (overenskomster). Derfor er det godt både at orientere sig i lovgivningen og at sætte sig ind de aftaler, der er indgået med den arbejdsgiver, man arbejder for. Der kan også på den enkelte arbejdsplads være indgået særlige aftaler. Afsnittene her omhandler de centrale begreber nyblevne forældre bør kende, men er ikke udtømmende for hele perioden orlovsreglerne omfatter. 

 

Se mere her.... 

Arbejdsgiveren skal varsles

Der gælder en række minimumsregler for, hvornår arbejdsgiveren skal underrettes. Moren skal underrette arbejdsgiveren om graviditeten og den forventede fødselstermin senest tre måneder før fødslen. Faren skal underrette arbejdsgiveren fire uger før fødslen, hvis han ønsker at holde de to ugers fædreorlov i forbindelse med fødslen. Både moren og faren skal, otte uger efter at barnet er født, underrette arbejdsgiveren om, hvor meget orlov de vil holde, og hvornår de vil holde den.

Barselsorlovens længde

Forældre har tilsammen 52 ugers barselsorlov med dagpenge. Moren har ret til 14 ugers barselsorlov efter barnets fødsel. I samme periode har faren ret til to ugers barselsorlov.

 

Fra barnet er 14 uger gammelt, har moren og faren tilsammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge, som de frit kan fordele mellem sig. De kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden.

 

Faderen kan påbegynde en del af de 32 ugers orlov sideløbende med, at moren holder sine 14 ugers barselsorlov. I en del overenskomster, indgået mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i forbindelse med lønforhandlinger mv., er der i nogle tilfælde forhandlet om særlige regler om barselsorlov. Det er derfor godt at kende reglerne på din lokale arbejdsplads, du kan fx spørge fagforeningen.

 

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk