Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

At miste et barn

En sorg kan ikke erstattes af andre følelser. En sorg må gennemleves og det tager tid og kræver ro og omsorg.

Det er smertefuldt at miste et barn i forbindelse med fødslen. I et forsøg på at trøste vil nogle måske mene, at forældrene jo ikke har kendt det døde barn ret længe, eller at de har mulighed for at få et nyt barn. Men sorgen er lige stor uanset barnets alder, og forældrene har brug for omgivelsernes forståelse for dette.

Føde barnet

Hvis barnet dør under graviditeten, vil nogle kvinder reagere ved at ønske at få kejsersnit for at undgå at skulle føde barnet selv.

 

Men jordemoder og læge vil råde kvinden til at føde barnet selv. Det hjælper kvinden til at forstå og acceptere, hvad der er sket, at hun selv gør noget aktivt. Det er også bedre rent fysisk, at moderen ikke påføres et sår i livmoderen, som det er tilfældet ved et kejsersnit. Forældrene kan endvidere være sammen om fødslen, og det vil give dem styrke i sorgen.

Se barnet?

Nogle forældre reagerer ved ikke at ønske at se og holde barnet. Det er for smerteligt for dem. Men med støtte fra personalet vælger de fleste forældre alligevel at være sammen med barnet en eller flere gange de første dage. På den måde hjælper forældrene sig selv med at forstå og acceptere, at de har mistet barnet.

 

Mange forældre vælger også at tage sig af alle de praktiske forberedelser og gennemførelsen af en højtidelighed, begravelse eller bisættelse. Dette kan være en vigtig del af forældrenes afsked med barnet.

Muligheder for hjælp og støtte

Forældrene har brug for støtte og omsorg på mange måder. Familie og nære venner kan hjælpe ved at vise forældrene respekt for deres følelser. En sorg kan ikke gemmes eller erstattes af andre følelser. En sorg må gennemleves. Det tager tid og kræver ro og omsorg. Hvis der er andre børn i familien, har de også brug for støtte i deres sorg. Også de mister noget, de havde drømt om, og dertil kommer de følelser, det vækker i barnet at se forældrene så kede af det.

 

De fagpersoner, der har været omkring forældrene under indlæggelsen, eller som på anden måde kender forældrene godt, vil hjælpe og støtte dem i den første tid. Kontakten kan fortsætte, indtil forældrene ikke har brug for den mere. Efter udskrivelsen kan forældrene også knytte kontakt til den praktiserende læge, sundhedsplejersken eller præsten.

 

Nogle forældre har på længere sigt glæde af kontakt med andre forældre, der er eller har været i samme situation som dem selv, og nogle fødesteder arrangerer dette.

Journalindsigt og muligheder for at klage

Hvis der er noget, du ikke har forstået vedrørende forløbet af graviditeten, fødslen eller barselstiden, kan du til enhver tid bede om at komme til at tale med de personer, der hjalp dig. Det gælder også efter, at du er kommet hjem.

 

Du har også ret til at læse din journal og at få forklaret, hvad der står, samt at få en kopi af beskrivelsen af forløbet.

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev. Det koster heller ikke noget at være medlem.

 

Du kan melde dig ud når som helst, og også melde dig fra nyhedsbrevet.
 

 

Hvis du ønsker at klage over forløbet, kan du henvende dig til ledelsen af fødeafdelingen eller til ledelsen af sygehuset. På nogle sygehuse er der ansat en patientvejleder til at hjælpe. Du kan også klage til Patientklagenævnet over et forløb, hvis du mener, at der er begået fejl i dit tilfælde. Hvis du har behov for vejledning om, hvordan du udarbejder en klage, kan du henvende dig til embedslægen eller Patientklagenævnet.

Her kan du læse om følgende:

Bekymring for at få et sygt barn eller miste barnet.

Normale reaktioner hvis man mister et barn.

At få et barn med handicap og sygdom.

Journalindsigt og muligheder for at klage.

www.pkn.dk.

 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk