Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Abort (ufrivillig)

Ca. 15% af alle graviditeter ender med en ufrivillig abort før uge 22. Cirka hver 2. kvinde vil opleve en ufrivillig abort i løbet af den tid, hvor hun kan få børn.

Hvis man ønsker barn, er det forbundet med sorg og fortvivlelse, når en graviditet ender i en abort. Antallet af aborter er muligvis meget højere end de nævnte 15 %, da en ufrivillig abort kan foregå meget kort tid efter befrugtningen, så kvinden faktisk endnu ikke har fundet ud af, at hun er gravid.

 

Symptomerne på en abort er blødning og smerter. Smerterne kan være ve-agtige. Blødningen kan være med klumper af blod og eventuelt også fosteret, som udstødes. Ved blødning kontaktes din praktiserende læge eller den afdeling, du er tilknyttet på sygehuset, hvis du er begyndt på graviditetskontrollerne.

 

 

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.  

 

Du vil blive tilbudt yderligere undersøgelser af graviditeten (er du stadig gravid og hvordan er forholdene i livmoderen, dine hormoner osv.). Hvis du aborterer selv (spontant) vil sygehuset følge forløbet og undersøge dig med henblik på hvilken behandling, du vil blive tilbudt. I en del tilfælde har du selv aborteret , og hvis undersøgelserne viser, at alt er i orden, så er der ikke grund til yderligere indgreb. Her du endnu ikke aborteret alt fostervæv mv., vil du sandsynligvis blive tilbudt medicinsk eller kirurgisk abort. Ved den medicinske abort er det ikke nødvendigt, at du kommer i narkose, som det gøres, hvis du skal have et kirurgisk indgreb (en udskrabning). 

 

Man kan have sex efter 5 - 6 uger uden kondom, da det anbefales at bruge kondom, når man har sex i de første uger efter aborten. Det anbefales også, at der er en normal cyklus hos kvinden med blødning, før man forsøger at opnå en ny graviditet.

 

Årsagerne til ufrivillige aborter er mange, og det kan være svært at finde ud af, hvorfor en kvinde aborterer. Aborter bliver hyppigere, jo ældre en kvinden og manden, er ligesom nogle livsstilsfaktorer (fx rygning og overvægt) også har betydning. Der er ofte tale om at fosteret er sygt - fx med unormale kromosomer eller misdannelser, der umuliggør at barnet kan overleve.

 

Hvis en kvinde har gentagende aborter (mere end 4 i træk), er det muligt at komme i særligt behandlingsregi på en infertilitetsklinik , hvor man er eksperter i behandling af kvinder, der aborterer i gen og igen mod deres vilje.

 

De følelsesmæssige rutsjeturer ved at have ufrivillige aborter er svære at tackle for langt de fleste par, som oplever dem. Både kvinden og manden vil i perioder være præget af sorg og krise, og det er væsentligt, at man søger professionel hjælp hos psykolog eller terapeut eller hos den praktiserende læge, hvis følelsesmæssige problemer præger dagligdagen. Kvindens og mandens reaktioner vil ofte være helt forskellige, og det er ofte en udfordring for parforholdet. Det er væsentligt at få hjælp, hvis en eller begge parter har behov for det. 

 

Ved senere fødsler, hvis det lykkes at få børn, så vil nogle par opleve en gentagelse af sorgen over de "børn", man har mistet tidligere. Det er en helt almindelig reaktion, og det er væsentligt at tale med hinanden (forældreparret), måske med nære venner og familie - det kan også være relevant at tale med professionelle om det, hvis en eller begge forældre er følelsesmæssigt påvirkede af den vanskelige tid. 

 

På sundhed.dk findes et forum med informationer for forældre, der oplever gentagne ufrivillige aborter. Der er også spørgefunktion og mulighed for at være i forum med forældre, som har tilsvarende oplevelser.

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk