Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Partnervold

Du skal gøre noget ved det, hvis du oplever vold fra din partner. Måske kan din sundhedsplejerske, jordemoder eller læge hjælpe dig.

Vold fra en partner rammer hvert år omkring 26.000 kvinder og 9.000 mænd. Derfor har regeringen i 2010 lagt grunden til, at der er udarbejdet en national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. Sundhedsstyrelsen udgiver november 2012 en temavis om emnet til sundhedspersonale. Måske kan du som far eller mor få mere viden ved at læse med.

 

Praktiserende læger, personalet på landets skadestuer og jordemødre møder ofte ofrene for partnervold. Sundhedspersonalet skal ikke alene opfordres til at spørge ind til partnervold, hvis de får mistanke om vold. De skal også kunne anvise handlemuligheder.

 

For at forstærke den indsats, som sundhedspersonalet allerede i dag udfører med at henvise voldsofre til relevant hjælp, er det nødvendigt med en løbende opdateret viden om eksisterende støttemuligheder.

Målet med temaavisen ”Vold i nære relationer. Råd og henvisningsmuligheder for sundhedspersonale” er at sætte fokus på forekomsten af vold samt at imødekomme behovet for mere kendskab til støttemuligheder til voldsofre.

 

Du kan downloade avisen her.

 

Du kan også se på dette link fraBørns Vilkår.

For fagfolker en rapport fra SIF fra november 2012,

 
Læs mere om
 
 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk