Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Maveinfektion forårsaget af E. colibakterie (VTC)

Bakterien forårsager infektion ved lave koncentrationer af bakterier (ned til 100 er nok). Bakterien kan give blodige diarreer samt efterfølgende alvorlige komplikationer som fx nyresvigt.

Diarré kan skyldes en E. coli-bakterie: VTEC også kaldet EHEC eller STEC. Bakterien findes hos kvæg og andre drøvtyggere, og ofte er smittekilden produkter af oksekød, ikke-varmebehandlede mælkeprodukter eller fødevarer, der er forurenet med ko-gødning. Det kan være spiseklare grøntsager, salatgrønt og bær. Bakterien kan også smitte ved kontakt med dyr eller smitte ved kontakt mellem personer.

 

Symptomer:

Det kan være alt fra kortvarig diarré (uden blod i afføringen) til svær blodig diarré med voldsomme mavesmerter og alvorlige komplikationer i form af nyresvigt og dødsfald.

 

Forhistorie:

I maj 2011 blev der i Tyskland registreret mere end 140 tilfælde af nyresvigt på grund af infektion og efterfølgende diarré. I alt 700 mennesker i Tyskland er pt. blevet smittet med bakterien (27.5.2011). Syv danskere formodes at være blevet smittet (26.5.2011).

 

Hvad skal man være opmærksom på?

Har man været i Tyskland på det pågældende tidspunkt skal man være opmærksom på, om man får diarré. Og er man det mindste i tvivl om det, kan man henvende sig til sin læge for at blive nærmere undersøgt.

 

Globale perspektiver.

Med en global fødevarehandel vil man som forbruger opleve tilfælde som dette, hvor fødevarer produceret langt vægt fra Danmark viser sig at være inficeret eller på andre måder uhensigtsmæssige. Det vil altid være op til den enkelte forbruger, hvordan man vil håndtere den risiko dette kan give anledning til.

 

KIlde:

Statens Serum Institut 25. maj 2011.

 
Læs mere om
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk