Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Arsen i fødevarer

Ris kan have et højt indhold af det kræftfremkaldende stof arsen. Ris og risprodukter har et naturligt indhold af arsen, og mængden kan svinge meget fra egn til egn pga. jordbunden.

Man kan derfor ikke udpege ris fra bestemte lande som mere eller mindre arsenholdige.

 

Arsen er et sporelement, som findes bl.a. i vand, fisk, ris og tang.

Indholdet af arsen i kosten er overvejende organiske arsenforbindelser, som ikke giver anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder.

 

Fisk er den primære kilde til organisk arsen i kosten, men dette indhold er altså uden sundhedsmæssige problemer. Indholdet af organisk arsen i fisk er varierende og kan ligge mellem 1-10 mg/kg afhængigt af fiskens art, og hvilket område den kommer fra. Denne variation antages at skyldes biologiske faktorer og ikke forurening af havet med arsen. 
 
Hvordan kan arsen påvirke sundheden?
Sundhedsskadelige effekter af arsen er relateret til uorganisk arsen. Uorganisk arsen findes primært i drikkevand, ris og visse typer af tang.

 

Visse uorganiske arsenforbindelser kan forårsage bl.a. lungekræft og hudkræft kræft hos mennesker.

 

Kilde:

Fødevarestyrelsen 2013.

 
Læs mere om
 
 
SMS
 
 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk