Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Sagsbehandler

En sagsbehandler er ansat i den Sociale Forvaltning i kommunen. Der kan være tale om uddannelse som socialrådgiver, kommunom eller socialformidler. Inden for børneområdet er Serviceloven rammen for, hvilken hjælp der kan ydes forældre og børn med særlige behov. Der kan være tale om rådgivning og vejledning, særlige tilbud til forskellige målgrupper af børn og forældre (fx handicappede børn, meget unge og usikre forældre, familier med samlivsproblemer eller alkoholproblemer osv.).

 

Alle kommuner skal have etableret et åbent tilbud for forældre, hvor man uforpligtende kan få råd og vejledning i netop den situation, man er i. Der kan også tilbydes forebyggende foranstaltninger, fx særlig pædagogisk støtte i hjemmet eller familieorienteret hjælp i et familietilbud. Der er stor variation i tilbuddene. Finder man i den sociale forvaltning, at barnets velfærd, udvikling og sundhed er truet, kan man beslutte sig for at anbringe barnet uden for hjemmet enten i familiepleje eller døgninstitution. Det kan foregå med forældrenes samtykke og i meget sjældne tilfælde ved tvang, hvor forældrene har modsat sig en anbringelse. Det er forskelligt, hvilke tilbud der findes i de enkelte kommuner.
 
Fagpersonerne, der arbejder omkring familien – pædagoger, sagsbehandlere, sundhedsplejersker, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialpædagoger -, skal koordinere arbejdet omkring den enkelte familie, som har et særligt behov. Det er understreget i lovgivningen, at samarbejdet skal foregå med forældrenes aktive medvirken, med forældrenes viden og kendskab og så langt det er muligt med forældrenes accept. Det er også understreget i lovgivningen, at man skal vælge én person, som koordinerer arbejdet, og som er den primære kontaktperson til forældrene.

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk