Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Journalføringspligt

Alle sundhedspersoner (læger, jordemødre og sundhedsplejersker) har journalføringspligt, herunder pligt til at føre journal over, hvilke resultater der har været af observationer og undersøgelser, hvilken vejledning der er givet på baggrund af dette, samt hvilken eventuel behandling, der er ordineret eller hvilke andre fagpersoner, der er henvist til. Journalen er fagpersonens arbejdsdokument, men du har ret til at få indsigt i, hvad der er blevet skrevet (fx en kopi og en forklaring, såkaldt aktindsigt), ligesom sundhedspersonen ikke almindeligvis må give informationer til andre, uden du har givet dit samtykke til det skriftligt.
 
Sundhedspersonerne har tavshedspligt, fordi sundhedsoplysninger betragtes som meget fortrolige og såkaldt følsomme oplysninger. Der er undtagelser fra tavshedspligten, fx hvis fagpersonens underretningspligt træder i kraft (hvis fagpersonen skønner, at der kan være fare for barnets sundhed eller udvikling, er vedkommende forpligtet til at underrette de sociale myndigheder). Denne forpligtelse har fagpersonen også, selv om fx forældrene ikke deler den vurdering. Som borger, der modtager ydelser fra sundhedspersoner, har du rettigheder (lov om patienters retsstilling), og du har også ret til at klage til Patientklagenævnet (www.pkn.dk).

 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk