Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Forældremyndighed - Forældreansvar

Rammen omkring Forældremyndighed er styret af loven om forældreansvar. Ved at lægge vægt på forældrenes ansvar, har man fra lovgivernes side signaleret, at der er kommet fokus på barnets rettigheder og behov.

 

Hvis I er gift, når jeres barn bliver født, så har I automatisk fælles forældremyndighed. Er I samlevende, kan I lige efter fødslen underskrive en erklæring, som I sender til statsforvaltningen (se www.statsforvaltning.dk) om at I vil opdrage barnet i fællesskab. Så får I også fælles forældremyndighed.

 

Fælles forældremyndighed for ugifte kan kun indgås som en frivillig aftale, der skal være fuld enighed om. Når man har fælles forældremyndighed, har man lige ansvar og rettigheder over for barnet, og det forventes, at man kan finde ud af tingene, også selv om man ikke bor sammen.

 

Er man ikke enige om forældreansvaret, eller hvis man ikke kan blive enige om samvær med barnet eller andre ting, fx i forbindelse med at parforholdet brydes op, kan man søge hjælp i statsforvaltningen.

 

Statsforvaltningen skal tilbyde forældre og børn børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, hvis forældrene er uenige, eller hvis der skønnes behov for det. Hvis man ikke er enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, kan sagen i yderste konsekvens ende i retten, som vil afgøre, hvordan forældreansvaret skal forvaltes af forældrene

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk