Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Børnebidrag

Gives hvis forældrene til et barn ikke bor sammen, og hvis den ene forælder påtager sig forsørgelsen af barnet - det vil sige betaler for mad, tøj, eventuel daginstitution og så videre. Så skal den forælder, som barnet ikke bor sammen med, betale børnebidrag til den forælder, der har påtaget sig forsørgelsesforpligtelserne.

Hvis man selv kan finde ud af at aftale tingene indbyrdes, må man gerne det - hvis man ikke kan, er det kommunen, der sørger for at indkræve pengene fra den forælder, der skal betale bidrag (se www.statsforvaltning.dk).

Der er en minimumstakst for, hvor meget der skal betales, men hvis den forælder, der skal betale, tjener mere end gennemsnittet, kan man få forhøjet børnebidraget. Børnebidrag kan trækkes fra i skat. Normalbidraget er ikke skattepligtigt for modtageren.

Ud over det faste månedlige børnebidrag har indehaveren af forældremyndigheden mulighed for at få bidrag i forbindelse med fødsel, dåb, konfirmation og sygdom. Det skal man søge om via sin kommune.

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk