Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Barselsorlov og børnepasningsorlov

Forældre har tilsammen 52 ugers barselsorlov med dagpenge. Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov efter barnets fødsel. I samme periode har faderen ret til to ugers barselsorlov.

Fra barnet er 14 uger gammelt, har moderen og faderen tilsammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge, som de frit kan fordele mellem sig. De kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden.

 

Faderen kan påbegynde en del af de 32 ugers orlov sideløbende med, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. I en del overenskomster, indgået mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i forbindelse med lønforhandlinger mv., er der særlige regler om barselsorlov. Det er derfor godt at kende reglerne på din lokale arbejdsplads, du kan fx spørge fagforeningen.

 

Ret til at forlænge forældreorloven: Hvis forældrene ønsker det, har de ret til at forlænge barselsorloven med otte uger, så de i stedet får 40 uger fra barnet er 14 uger gammelt. Retten til dagpenge er dog fortsat 32 uger. Det betyder, at forældrene i de 40 uger får udbetalt et beløb, der svarer til 32 uger med dagpenge.

 

Du kan udskyde noget af orloven: Forældre har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af barselsorloven til et senere tidspunkt – dog før barnet fylder 9 år. De udskudte uger af orloven skal holdes i en sammenhængende periode. Hvis man skifter job, beholder forældrene denne ret over for en ny arbejdsgiver. Forældrene kan også aftale med deres arbejdsgiver, at de udskyder op til 32 uger af barselsorloven. De udskudte uger kan holdes drypvis, indtil barnet fylder 9 år. Hvis man skifter job, skal man indgå en ny aftale med den nye arbejdsgiver.

 

Ferie og barselsorlov: Hvis forældre ikke kan holde ferie i et givet ferieår på grund af barselsorlov, betragtes barselsorloven som en feriehindring. Du kan læse mere om feriereglerne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

 

Arbejdsgiveren skal varsles: Der gælder en række minimumsregler for, hvornår arbejdsgiveren senest skal underrettes. Moderen skal underette arbejdsgiveren om graviditeten og den forventede fødselstermin senest tre måneder før fødslen. Faderen skal underrette arbejdsgiveren senest fire uger før fødslen, hvis han ønsker at holde de to ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen. Både moderen og faderen skal, senest otte uger efter at barnet er født, underrette arbejdsgiveren om, hvor meget orlov de vil holde, og hvornår de vil holde den.

 

Hovedprincipperne i lovgivningen er vedtaget i 2002. Du kan læse mere om reglerne på Borger.dk

 

Tidsfrister, der er gode at huske

 

 (Hvis du tilomelder dig HUSKEREN - får du både SMS og HUSKER-info, så du bliver mindet om fristerne).

 

3 måneder før fødslen. Moren skal fortælle arbejdsgiveren og graviditeten og det forventede fødselstidspunkt.

 

Far: Senest 4 uger før du vil holde fædreorlov.

 

Før eller efter fødslen. Send besked til Udbetaling Danmark, at du holder orlov. Du skal skrive under på brevet til Udbetaling Danmark at dine oplysninger er korrekte (se mere på borger.dk.

 

Senest 8 uger efter fødslen fortæller I, hvordan I forventer at fordele orloven..

 

Senest 14 uger efter fødslen. I melder tilbage til udbetaling Danmark, hvis I deler orloven. Ellers regner de med, at moren holder 46 uger..

 

Under orlov. Hvis du ændrer din orlov skal du sende en slip til udbetaling Danmark og give dem besked om ændringerne.

 

16 uger før, du vil holde udskudt orlov - da skal du give udbetaling Danmark besked om dine planer for orloven.

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk