Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Skole - at begynde

Dit barn skal skrives op til at begynde i skolen sædvanligvis det efterår, hvor det er fem år.

Undervisningspligt

Der er 10 års undervisningspligt i Danmark. Det betyder, at der ikke er skolepligt, og forældre har ret til selv at vælge, hvordan deres børn skal undervises. De fleste forældre vælger folkeskolen – der er i 2014 godt 1.700 folkeskoler i Danmark og godt 500 såkaldt “frie grundskoler” (friskole eller privat grundskole). I nogle af de “frie grundskoler” kan børn skrives op fra fødslen, og for de særligt populære skoler, er dette nødvendigt for at blive tildelt en plads ved skolestart i børnehaveklassen.

Opskrivning til skole
Du kan se på din kommunes hjemmeside, hvornår de modtager opskrivning til skolestart i folkeskolen. I de allerfleste kommuner foregår det om efteråret for de børn, der er fyldt fem år. Du bruger Digital signatur ved opskrivningen. Du vil ofte få et brev fra din kommunes skoleforvaltning, hvor de beskriver, hvordan du skal forholde dig

Hvornår skal dit barn begynde i skole?

Du har pligt til at sørge for undervisning til dit barn i august det kalenderår, hvor det fylder seks år. Hovedregelen er, at dit barn begynder i børnehaveklassen i folkeskolen eller som alternativ anden undervisning fx i en fri grundskole (privat skole eller friskole).

Kommunalbestyrelsen i din kommune har et ansvar

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at alle børn i den undervisningspligtige alder er indskrevet i en skole eller modtager undervisning, som det kræves ifølge lovgivningen.

Kan dit barn begynde tidligere i skole?

Forældre kan lade deres barn begynde i børnehaveklasse et år tidligere (i det kalenderår, hvor barnet fylder fem år). Det kræver, at dit barn fylder fem år før 1. oktober, og at det er i stand til at modtage den undervisning, der foregår i børnehaveklassen. Der skal ske en vurdering af dit barn, som led i beslutningen, om det kan komme et år tidligere i børnehaveklassen. Er du interesseret i dette henvender du dig til skoleforvaltningen i den kommune, hvor du bor. Du kan også henvende dig i den skole, du tænker at dit barn skal gå i.

Kan dit barn begynde senere i skole?

Det er muligt for nogle børn, at det begynder i skole et år senere, i forhold til undervisningspligten dvs. i det år, hvor dit barn fylder syv år. Beslutningen om senere skolestart skal træffes i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år (før skoleårets start den 1. august). Det kan være dit ønske som forælder, eller fordi de fagfolk der er omkring dit barn har vurderet, at det er bedst for dit barn at vente. Hvis det er en vurdering fra fx daginstitution, skolepsykolog mv. så skal udsættelsen ske dit samtykke – og der skal altid ske en individuel vurdering af det enkelte barn.

Er du interesseret i dette henvender du dig til skoleforvaltningen i den kommune, hvor du bor. Du kan også henvende dig i den skole, du tænker at dit barn skal gå i.

Lovgivning

Folkeskoleområdet reguleres af Folkeskoleloven, undtagelsen er dog forældrenes undervisningspligt. Den er indskrevet i Grundlovens § 76: ”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.”

 

Kilder:

www.uvm.dk

www.borger.dk

 
Læs mere om
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk