Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Pneumokokmeningitis, pneumokokblodforgiftning

Pneumokoksygdom kan forårsage en del farlige og dødelige infektioner

Hvad er årsagen til penumokoksygdom?
Pneumokokker er det danske navn for bakteriearten Streptococcus pneumoniae.

De alvorligste sygdomme, der forårsages af pneumokokker, er pneumokokmeningitis og pneumokokblodforgiftning. Sygdommene kan forekomme enkeltvis eller samtidigt og kaldes under ét invasiv pneumokoksygdom.

 

Hvordan udvikler pneumokoksygdom sig?
Pneumokokker er den hyppigste årsag til bakteriel hjernehindebetændelse i Danmark. Bakterien kan også forårsage mindre alvorlige sygdomme som akut mellemørebetændelse, bihulebetændelse og lungebetændelse.

 

Hvem får pneumokoksygdom?
Børn under 2 år og ældre over 64 år. For børn under 2 år var der i perioden 2000 - 2005 ca. 50 tilfælde pr. 100.000 pr. år. Pneumokoksygdom er sjælden hos større børn og voksne. For ældre over 64 år var der i samme periode ca. 70 tilfælde pr. 100.000 pr. år.

 

Hvordan smitter pneumokoksygdom?
Bakterierne kan spredes fra person til person ved dråbespredning efter nys og hoste eller ved direkte kontakt. Inkubationstiden er ukendt, men antages at være 1 - 4 dage. Man kan smitte så længe man er bærer af pneumokokker.

 

Kan sygdommen behandles?
Ja, pneumokoksygdom kan behandles med antibiotika.

 

Forebyggelse
Siden oktober 2007 har vaccination mod pneumokoksygdom været en del af det danske børnevaccinationsprogram. Den vaccine der for tiden anvendes indeholder 13 af de i alt 91 pneumokoktyper. I en opgørelse foretaget før vaccination mod pneumokokker blev indført i Danmark anslog man, at denne vaccine ville forhindre 9 ud af 10 tilfælde af invasiv pneumokoksygdom hos børn under 5 år om året.Vaccinen gives, når barnet er tre, fem og 12 måneder gammelt.

 

Kilde
Statens Serum Institut – 2013.

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk