Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Kiropraktik

Kiropraktorer har en videregående uddannelse på 5 år (cand.manu.), og efter et års praktisk uddannelse kan man få tilladelse til at virke selvstændigt som kiropraktor. Kriopraktorer er autoriserede af Sundhedsstyrelsen.

Kiropraktoren beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet. Det falder uden for kiropraktores arbejdsområde at vurdere den generelle helbredstilstand hos børn under 1 år. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn bør ses af praktiserende læge for at udelukke, at barnet lider af en sygdom eller lidelse, der skal behandles hos en læge - FØR forældre henvender sig til en kiropraktor med henblik på behandling.  

 

Der er begrænset videnskabelig dokumentation for kiropraktisk behandling af spædbørn med kolik, og det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om det har en gavnlig effekt, ligesom eventuelle uønskede effekter ikke er tilstrækkeligt belyst.

 

Kilde:

Sundhedsstyrelsen: Notat vedr. sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn. August 2011.

 
Læs mere om
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk