Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Kighoste

Kighoste kaldes i lægesproget "tussis" eller "pertussis". Alle børn tilbydes vaccination mod kighoste.

Hvad er årsag til kighoste?
Kighoste er en luftvejsinfektion forårsaget af bakterien Bordetella pertussis og i sjældnere tilfælde af bakterien Bordetella parapertussis.

Hvordan udvikler kighoste sig?
Symptomer på klassisk kighoste er langvarig og voldsom hoste i anfald, heraf den ældre betegnelse 100-dages hosten. Sygdommen starter typisk som en almindelig forkølelse, der bliver tiltagende præget af hoste. Hosten skyldes et giftstof (pertussistoxin) fra bakterierne. Hosteanfald ses ofte om natten, og de kan være ledsaget af opkastninger, eller patienten kan blive blå/rød i hovedet. Patienten kan have svært ved at trække vejret ind (kigen). Hos børn under to år kan sygdommen have et atypisk forløb, og den kan være dødelig. I Danmark dør ét spædbarn af kighoste ca. hvert andet år.

 

Har vi kighoste i Danmark?
Danmark diagnosticeres omkring 500 tilfælde om året i år uden epidemi. Den sande forekomst er flere gange højere.

 

Epidemier optræder typisk med 3 - 5 års mellemrum, også i lande med god vaccinationsdækning. På verdensplan er kighoste en meget udbredt sygdom og i udviklingslande en hyppig dødsårsag blandt mindre børn. Kighoste forekommer dog i alle aldersgrupper.

Smitteveje
Smitte sker luftbårent fra patienter, der hoster. Kighoste er en af de mest smitsomme bakterieinfektioner. Inkubationstiden er 1 - 3 uger, og patienten smitter mest tidligt i det første forkølelsesagtige stadie, men ubehandlet indtil 3 uger inde i det paroxysmale stadie, hvor der er hoste.

Hverken vaccination eller tidligere kighoste giver livsvarig beskyttelse mod ny infektion. Der er derfor formentlig et væsentligt mulighed for smitteophobning for sygdommen hos større børn og voksne, der på grund af tidligere vaccination eller infektion typisk har et mildt forløb af sygdommen. Det er derfor vigtigt at overveje diagnosen kighoste hos større børn og voksne med langvarig ukarakteristisk hoste.

Behandling
Antibiotikabehandling kan være med til at nedsætte smittespredningen, men har ingen eller kun ringe effekt på det enkelte sygdomsforløb. Patienten er normalt smittefri efter fem dages behandling med antibiotika.

 

Forebyggelse
Den mest effektive forebyggelse er vaccination. Kighoste forekommer dog fortsat i lande med langvarige og effektive vaccinationsprogrammer. I det danske børnevaccinationsprogram vaccineres mod kighoste i 3, 5 og 12 månedersalderen (DiTeKiPol/Hib) samt i 5 års alderen (DiTeKiPol booster).

 

Beskyttelsen efter en fuld vaccinationsserie er ikke livsvarig, men menes at vare i 4 - 12 år. Personer, som har fået diagnosticeret kighoste, bør undgå kontakt med børn under ét år, indtil fem dage efter behandling er sat i gang.

 

Det anbefales varmt at lade børn vaccinere mod kighoste. Vaccinerede børn kan få sygdommen, men forløbet er langt mildere(se i øvrigt Vaccinationer). Alle børn tilbydes vaccinationer og helbredsundersøgelser. Se programmet.

 

Kilde
Statens Serum Institut – 2013.

 

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk