Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Hælblodprøve

Alle nyfødte børn tilbydes en blodprøve inden for de første døgn efter fødslen. Rent teknisk stikkes barnet med en slags nål i hælen og de få bloddråber, der kommer ud, sættes af på et stykke papir, der minder om et gammeldags trækpapir.

Papiret sendes til analyse på Statens Seruminstitut, og man får kun besked, hvis der er noget usædvanligt ved testen. Er alt i orden, så hører man ikke noget. Tidligere kaldtes prøven PKU-prøven fordi testen også kan afsløre, om barnet lider af Føllings sygdom (phenylketonuri). I prøven ser man også efter tegn på andre sjældne stofskiftesygdomme. Der gives informationer på fødestedet om, hvad testen omfatter. Alle de sygdomme, man tester for, har det til fælles, at det har stor betydning, at behandle barnet fra det er helt lille. Nogle af sygdommene kan give alvorlige skader, fx hjerneskader, hvis de ikke opdages og behandles.

Det gør ondt, når barnet får det lille stik, og barnet vil græde. Trøst barnet, fx ved at lægge det til brystet. Nogle steder bruger man at give barnet en anelse sukkervand på tungen lige før stikket. Det virker smertestillende. Det er vigtigt, at det er mor eller far og ikke en fremmed, der holder det lille barn, når det bliver stukket. Et lille barn forbinder ikke den person, der holder det, med stikket. Tværtimod vil barnet føle sig trøstet og mere trygt, hvis det er i én af sine forældres favn.

Hvis du har født hjemme eller er blevet udskrevet tidligt, vil du af jordemoderen få besked om, hvor og hvornår du skal henvende dig for at få lavet hælblodprøven. 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk