Find svar
Find svar
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Børneundersøgelse praktiserende læge

Alle børn tilbydes en børneundersøgelse (forebyggende undersøgelse) 7 gange fra barnet er 5 uger til det er 5 år.

Hensigt

 

Det er målet med undersøgelserne at styrke børnenes sundhed og forebygge sygdom blandt andet ved at tilbyde vaccination efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

 

Ved alle børneundersøgelser vurderes barnets udvikling

og trivsel - fysisk, psykisk og socialt, Udgangspunktet er familiens

trivsel og velbefindende samt tilknytningen mellem

barnet og forældrene.

 

• Ved alle børneundersøgelser er en del af kontakten mellem læge og forældre også vejning og måling af

barnes højde og vægt
.

• Barets synet vurderes ved alle undersøgelser, og der indgår en synsprøve ved 3-, 4- og 5-års-undersøgelsen.

• Lægen kigger i ørerne ved 4 års undersøgelsen.

 

• Ved alle undersøgelser af drenge indgår i undersøgelse om drengens testikler er i pungen.

 

• Hovedomfang måles ved alle undersøgelser til og med 3 år.

 

• Barnets reflekser undersøges ved 5 uger og 5 måneder.

 

• Barnet tilbydes vaccinationer efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

.

Kilde:

Vejledning om sundhedsydelser til børn og unge. Sundhedsstyrelsen 2011.

 
Læs mere om
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk