Tema om Familie
Tema om Familie
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

225 millioner til fødslerne på vej væk?

Der har været stor glæde over, at der var afsat 225 millioner til fødselsområdet i perioden 2015 -2019. Men er pengene trukket tilbage?

Besparelser har været normen i de seneste 25 år.

I 1990-erne begyndte administratorer og politikere at få øjnene op for, at barslende kvinder var et godt spareobjekt. Dengang var nyblevne mødre indlagt 5 døgn efter en fødsel. De 5 døgn skal så ganges med 60 -65.000 børn. Et anseeligt beløb, hvis man kan spare 3 dage eller sende kvinderne hjem med den nyfødte lige efter fødslen.

 

Nu er det ikke bare økonomi det hele. Hvis mødre med spædbørn kommer tidligere hjem, så er der behov for at "nogen" yder omsorg til den nye familie. Amningen kommer forhåbentlig godt i gang, og det nyfødte barn har behov for omsorg, pleje og pasning. Og det er sjældent forældre prøver at have et nyfødt barn. Derfor er den første tid sårbar for både forældre og barn. Hvis barnet ikke trives, som det skal, hvis forældrene er usikre osv. Der er behov for omsorg og hjælp fra fagfolk,som kender til trivsel hos nyfødte og spædbørn.

Faglige retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for svangreomsorgen for at give regioner og kommuner faglige rammer for, hvilke tilbud som forældrene bør modtage. Det er på sygehusene især jordemødre, sygeplejersker og læger, der yder omsorg for forældrene og i kommunerne er det sundhedsplejersker og praktiserende læger.

 

At udfylde rammerne koster penge, og det er her det bliver vanskeligt. Såvel kommuner som regioner svinger sparekniven. Og det har været svært at få de økonomiske rammer til at rumme de tilbud, som Sundhedsstyrelsens anbefalinger lægger op til.

 

Derfor blev der øremærket 225 millioner på finansloven til brug for fødselsområdet i perioden 2015 -2019.

225 millioner blev "rullet tilbage".

Lige nu ser det ud til at Finansministeriet har fået besked på at rulle bevillingen på de 225 millioner tilbage i forbindelse med et "kasseeftersyn", som regeringen iværksatte i sommeren 2015. Det til trods for, at regeringen har som erklæret mål, at sundhedsvæsenet skal styrkes.

 

Men det behøver ikke at betyde, at rammerne for familier der har behov for fødsel og barselområdet mærker forbedringer. Det kommer nu tilsyneladende an på politiske prioriteringer.

 

I redaktionen vil vi følge sagen.

 

Kilder:

Anbefalinger for svangreomsorg. Sundhedsstyrelsen 2009 og 2013 (kapitel 15).

 
Læs mere om
 
 
SMS
 
 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk