Tema om Familie
Tema om Familie
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Orlov - Ta' det som en mand

Danske mødre holder i gennemsnit næsten 10 gange så meget orlov som danske fædre. Vi er også langt bagefter de andre nordiske lande.

Der er i dag gode muligheder for, at far og mor kan dele forældreorloven mellem sig, og det har positive effekter for både familierne, virksomhederne og samfundet, når fædre tager orlov. Alligevel er der stadig meget stor forskel på, hvor meget orlov mødre og fædre tager, selvom mænd i dag tager mere orlov end tidligere.

 

Er med far på orlov

Min far holder orlov

Orlov til far er godt for både familie og arbejdsmarked.

Undersøgelser tyder på, at det har en positiv effekt for både barn, far og mor, men også for samfundet, når fædre tager mere orlov. Når fædrene tager en større del af orloven, stiger både kvindens og husstandens samlede indkomst. Også for virksomhederne har det en positiv effekt, når fædre tager en større del af orloven. Mange virksomheder oplever i dag en stigende efterspørgsel på bedre balance mellem familie- og arbejdsliv – også fra de mandlige medarbejdere.

Danske mødre har holdt fast orloven.

Danske mødre holder i gennemsnit næsten 10 gange så meget orlov som danske fædre.

 

Så meget orlov holder fædre i de nordiske lande:

  • Danmark: 10 procent
  • Finland: 11 procent
  • Norge: 21 procent
  • Sverige: 27 procent
  • Island: 30 procent

Kilde: Nordisk Statistik 2017

 

Om Orlov - Ta' det som en mand:

Bag kampagnen står ligestillingsminister Karen Ellemann, erhvervsminister Brian Mikkelsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, fagbevægelsen og en lang række store danske virksomheder.

 

Og det er heller ikke ligegyldigt, hvilken branche manden arbejder i. Fx holder mænd ansat i finanssektoren i gennemsnit 59 dages orlov, mænd ansat i landbrug og skovbrug holder i gennemsnit 13 dages orlov. Ikke overraskende har finanssektoren gode orlovsmuligheder, hvor fædrene i de fleste tilfælde får fuld løn under barsel i 12 uger - og i 3F, som organiserer fx mænd ansat i landbruget, da får fædre på orlov dagpenge. Dvs. udsigt til en betydelig lønnedgang i familien, hvis far holder orlov og arbejder i landbruget eller andre områder, som hører ind under overenskomst fra 3F.

 

 Det betyder også noget i hvilken landsdel, I bor. Mænd i københavnsområdet holdt i gennemsnit 43,4 dage og mænd i Nordjylland 23,6 dage sammen med deres børn. Måske hænger det også sammen med, hvilken type arbejde der i netop de to sammenlignede landsdele. I Nordjylland er der meget landbrug og fiskeri, og i københavnsområdet arbejder mange mænd i sektorer, hvor de får betalt deres fædreorlov.

 

I Norge, Sverige og Island er der øremærket orlov til fædrene og her tager 20-30 % af fædrene orlov. I Danmark og Finland 'går man af frivillighedens vej'. Det betyder, at det er op til de enkelte overenskomster og forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, hvilken økonomisk kompensation den enkelte familie kan få del i. Sammenligningen mellem Finansforbundet og 3F understreger, at får manden fuld lønkompensation, så har fædre også lyst til at være på orlov sammen med deres børn.    

 

Så hvis flere børn skal have glæde af at være på orlov med deres far, mens de er små, så skal der måske endnu mere til en kampagner og frivillige aftaler? Det bliver interessant at følge udviklingen.

  

Kilder:

aktionfarsorlov.dk

regeringen.dk: Orlov - Ta' det som en mand

Nyheder tv2.dk: Fædre på barsel gavner parforholdet og sikrer mod skilsmisse. 3.11.2017.

Finansforbundet: Regler om barsel

3F: Forældre og barsel

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk