Tema om Familie
Tema om Familie
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Lad også far komme til.

Mødre som lader far være en ligeværdig forælder har mange fordele. Først og fremmest fædre, der føler sig godt tilpas med faderskabet, og børn, der får et nært forhold til deres far. Og på længere sigt ser det ud til at der bliver færre konflikter, bedre sexliv og færre skilsmisser.

Et øjebliksbillede…

Lille Emma på 3 uger har lige fået skiftet ble, og hun har fået rent tøj på af sin far. Sokkerne og blusen matcher ikke lige, og mor bytter sokkerne ud med nogle andre. For hun må da gerne se godt ud, den lille prinsesse.

 

Det er sikkert en situation mange nye forældre genkender. Emma er selvfølgelig komplet ligeglad med sit udseende, og det er fuldstændig underordnet for hendes risiko for forkølelse, om sokkerne matcher, bare de giver varme fødder. Men for følelsen af at være en god far og for parforholdet, så rækker forskellen mellem far og mor ofte længere, end man umiddelbart tænker.

 

Far har sutten

Bestemmer mor, hvor forældreskabet skal stå?

Mor får i situationen indirekte fortalt, hvor (moder)skabet skal stå, hvem der bestemmer i forhold til barnet og hvilken plads, far han kan blive tildelt. Så det er klogt at tænke sig om som ny mor og far.

Fædre, der tager del omsorgen for barnet, får mere sex….

Mødre, der gør god plads til, at far også deltager i den daglige barneomsorg og som sørger for der er plads til at far tager orlov mens børnene er små, gør noget rigtig godt for familien. For de får et bedre parforhold, færre skænderier, skilsmisser og bedre sexliv end de mødre, der bremser for, at far også er aktiv omkring  deres børn. Det er sædvanligvis ikke noget, mødre gør med vilje. Men det sker bare. Måske fordi mødre gennem mange generationer har været hovedansvarlige for de mindste børns ve og vel. Lovgivning og orlovsregler i overenskomster mv. har også været med til at fastholde det mønster.

Som far til et helt lille barn kan du:

- skabe ro omkring mor og barn i de første uger
- sørge for gode ”ammepladser” (”flaskepladser”)
- deltage i alt det praktiske med barnet, skifte det, lægge det til at sove osv.
- tage del i de vågne nætter
- opsøge og tage mod al den orlov og frihed, du kan få

 

Som mor til et helt lille barn kan du:

- tage mod al den støtte og hjælp, din mand tilbyder dig
- acceptere at han gør andre ting med barnet, end du ville have gjort
- give plads til, at din mand eksperimenterer med, hvad han synes er godt for barnet
- være opmærksom på, at det ikke er dig, der har løsningerne på alt, hvad jeres barn har behov for
- afgive orlovsuger så din mand også kan være hjemme med jeres lille barn.

 

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

 

Aktive fædres engagement i deres børn mange målelige positive følgevirkninger i form af børn, som følelsesmæssigt, indlæringsmæssigt og socialt, trives godt. Det ser især ud til at drenge får færre adfærdsproblemer og at unge kvinder med engagerede fædre får færre psykologiske problemer.

Mødres holdning er afgørende

Parforholdet og mødres attitude har ikke overraskende afgørende betydning for, hvor stor farens plads bliver i forhold til barnet. Mødre kan være åbne over for at give fædre god plads til at være omkring barnet, og det styrker fædres relationer til deres børn. Mødre kan omvendt også være dominerende og forsøge at skubbe fædrene i baggrunden, så kontakten mellem far og barn bliver mindre betydningsfuld.

 

De to attituder har betydninger for parforholdet, som man har kunnet måle i videnskabelige undersøgelser; således at fædre, der er involverede i deres barn også ser ud til at have bedre relationer i deres forhold til mødrene, hvilket blandt andet viser sig ved færre skilsmisser.

Flere skilsmisser hos fædre, der er ikke er aktive i omsorgen for barnet

I en undersøgelse fra Danmark af 15-årige påvises det også, at manglende faderinvolvering, dvs. ingen brug af orlov eller en far, der er fraværende i hverdagens omsorgsopgaver, er forbundet med en risiko for familieopløsning i et langsigtet perspektiv. Så der er mange gode grunde til at aktive fædre, der deltager i den daglige omsorg for deres barn, det er et gode for både børn og forældre. 

Kilder

Anna Sarkardi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid og Sven Bremberg: Fathers’ involvement and childres’s developmental outcomes: a systematic revoew af longitudinal studies. Acta pædiatrica 2008 97 pp 153-158.


 

The Effects og Father Involvement: An updatet Research Summary of the Evidence Inventory. Centre for Families, Work & Well-Being, University of Guelph (Canada) 2007.


Anne-Dorthe Hestbæk: 15-åriges hverdagsliv og udfordringer. Rapport fra femte dataindsamling af forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd 2012.

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk