Tema om Børn
Tema om Børn
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Indemiljø i børnehaven - Hvad siger børnene?

Caroline bliver spurgt, hvad hun gør, når hun synes der er meget larm i børnehaven. Hun svarer: "Så kan man lege et andet sted, hvor der er en dør måske, som man kan lukke." Intervieweren spørger: "Er der mulighed for at man kan gøre det?" Cecilie supplerer Caroline: "Ja, i depotet." Er det et ok børnemiljø? I artiklen får du lidt baggrund for at tænke over betydningen af indemiljøet i børnehaven.

Børnerådets undersøgelse (2012)

Det er 1.143  børnehavebørn i 5-6 års alderen der deltager i undersøgelsen. De fleste var glade for deres indemiljø i børnehaven. Men det er dog langt fra alle børn, der synes det er en fornøjelse at gå i børnehave. En del børn klager over larm og støj, manglende fred og ro, snavs og lugt og uhumske toiletter. Ting der forstyrrede i dagligdagen, og som børnene godt kunne tænke sig var anderledes.

Børn kan da ikke svare på spørgeskemaer?

Nej men børn kan lytte og bruge en simpel computer. Rent teknisk sidder det enkelte barn ved en computer med ”lyttebøffer” på. En stemme forklarer barnet spørgsmålene et for et, og hvilke muligheder, der er for svar. Det hele understøttes visuelt, og barnet klikker på det, som barnet mener. I forbindelse med undersøgelsen er nogle børn også blevet interviewet.

Hvad mener børnene om:

 

Støj? Næsten halvdelen (41%) synes, at der er for meget larm og støj i børnehaven, 22% synes kun det er nogle gange og 37% svarer nej til spørgsmålet. De fleste børn mener, at larmen stammer fra børnene selv. Det forsøger man at gøre noget ved, for det fremgår også af et andet af børnenes svar, at 52% af de voksne taler med børnene om, hvordan der kan blive mindre larm.

 

Passende temperatur? 28% af børnene synes der er for varmt, og 12% synes der er for koldt i børnehaven. Og børnenes muligheder for et regulere deres temperatur er at tage tøjet af, hvis de har det for varmt (det kan 43% gøre). Få af børnene (under 10%) må åbne eller lukke for vinduerne.

 

Snavs og lugt? Næsten hvert 5. Barn synes der er beskidt i børnehaven. Eksemplerne er fx madrester på gulvet, når de har spist, sand på gange og toiletter samt garderober, der lugter grimt. Det fremhæves i rapporten at der er mange funktioner i det samme rum (at børnene spiser og leger det samme sted eksempelvis).

Hvad kan du som forælder gøre? 

  • Du kan se, hvad du selv synes om larm, lugte, toiletforhold, lys og temperatur
  • Du kan tale med dit barn om, hvordan det oplever de forskellige ting
  • Du kan komme med forslag om de forhold, dit barn eller du synes med fordel kan ændres i dagligdagen
  • Du kan foreslå at mere gennemgribende temaer kommer ind i børnehavens pædagogiske lærerplaner.

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

 

Lysforhold? Hvert 4. barn synes der er for meget lys i børnehaven, og hvert 5 barn synes der er for lidt lys. Nogle børn peger fx på, at der er for lidt lys i garderoben, når man skal finde sit tøj. Og netop funktionen af lys, at man kan få lys eller undgå lys, hvis der er behov for det, er vigtigt for børnene. Så børnene ønsker sig forskelligt slags lys, børnene kan benytte sig af.

 

Toiletterne? 61 % af børnene kan ikke lide at gå på toilettet, når der er andre børn til stede, og for 29 % betyder det ikke noget, om der er andre børn mens de er på toilettet. Esther siger om det: ”For hvis man ikke kan lide det, og ikke tør sige ”hold op”, så kan det være, at man bliver ked af det.

 

Undersøgelsen viser også, at de børn der ikke bryder sig om at gå i børnehave oftere havde svaret negativt på forholdene om deres indemiljø, end børn der var glade for at være i børnehave.

 

NB.

Bygningers fysiske miljø har betydning for vores trivsel og velbefindende. Indeklimaet påvirker blandt andet koncentrations- og arbejdsevnen. På arbejdspladser for voksne skal APV (ArbejdsPladsmiljøVurdering) indgå i arbejdet med at sikre et godt miljø. Men for børn er kravet, at det skal indgå i de såkaldt pædagogiske lærerplaner, hvordan arbejdet med et godt miljø for børnene bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Arbejdsmiljøloven er ikke for børn.

 

Kilde

Indemiljø i børneperspektiv – en undersøgelse i Børnerådets  Minibørnepanel. Børnerådet 2012.

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk