Tema om Børn
Tema om Børn
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Er du med til at styrke fællesskabet?

Som forælder har du en væsentlig rolle, når du lærer dit barn at være rummelig overfor andre børn og sørge for de er med i fællesskabet.

Forældrene er en vigtig medspiller, hvis du vil være med til at forhindre mobning børnene imellem. Det er det vigtigt, at du tager et medansvar og engagerer dig i hele børnegruppen. På den måde gør du en indsats, der rækker ud over eget barn.

 

Du kan sammen med andre forældre eller sammen med forældrebestyrelsen tage initiativer, der giver muligheder for, at dit barn er sammen med de andre børn i børnegruppen, og at fællesskabet vokser sig stærkt og rummer alle børn.

 

Det har også stor betydning, at du "smitter ditr barn" med den holdning, at alle børn har en plads i fællesskabet.

 

Hej i legehuset

Hej i legehuset

 

Oplever du, at dit eget barn eller andre børn føler sig udenfor fællesskabet, eller har du ideer om, at der er decideret mobning i børnegruppen, så er det væsentligt, at du tager affærde. Du kan drøfte det med de voksne i dagtilbuddet. Og det er vigtigt, at du føler, dine oplevelser  bliver taget alvorligt. Der skal ske noget i børnegruppen, hvis samværsmønstre i gruppen er negative.

1. Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs med alle i børnegruppen.

Det er en god erfaring for dit barn at få forskellige legeoplevelser med mange forskellige børn.

Samtidig er du med til at sikre, at alle børn i gruppen har legeaftaler – og dermed en plads i fællesskabet.

 

2. Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven/skolen eller om deres forældre.

Negative ord om dit barns børnehave- eller skolekammerater bliver let til modvilje mod bestemte børn. Støt i stedet dit barn i at være positiv og åben overfor alle. Kan du f.eks. alle kammeraternes navne? Siger I ”hej” til alle børn og voksne, når du bringer og henter dit barn?

 

3. Indfør social fødselsdagspolitik.

Fødselsdage betyder meget for børnene. Både som fødselsdagsbarn og som gæst. Det gør

”ondt” på det barn, der ikke inviteres med. Og det gør ondt på det barn, som ingen gæster får.

Drøft en social fødselsdagspolitik på næste forældremøde.

 

4. Giv dit barn opmuntring til at støtte og forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv.

Børn, der er udenfor i børnegruppen, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en god kammerat. Børn, der er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre, ”vokser” indeni – og udenpå!

 

5. Vær åben og positiv når andre forældre fortæller om deres barns problemer.

Det er meget sårbart at stille sig op på et forældremøde og fortælle, at ens barn er ked af det i børnehaven eller skolen og har brug for legeaftaler og kammerater. Det er lettere, hvis de andre forældre er lydhøre og åbne.

 

Disse fem forældretips er fra Maryfondens projekt" Fri for Mobberi"

Tilmeld dig gratis sundhedsplejersken.dk, så får du også vores nyhedsbrev.

 

Se mere om projektet...

 

KIlde:

www.friformobberi.dk 

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk